fbpx

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek: hoe zit dat?

Startende ondernemers en zzp’ers hebben recht op de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Hiervoor gelden vaste bedragen die je van de winst mag aftrekken. Zo betaal je uiteindelijk dus minder belasting.

In dit artikel leggen we uit dat jij als ondernemer moet weten over de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Voor je je verdiept in dit onderwerp, kun je wellicht beter eerst controleren of je in aanmerking komt.

1. Wat is de zelfstandigenaftrek?

Met de zelfstandigenaftrek verlaag je als ondernemer je belastbaar inkomen. Deze aftrekpost werd in het leven geroepen om zelfstandige ondernemers een fiscale tegemoetkoming te geven, waardoor ze minder belasting betalen.

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2024 € 3.750. Jarenlang bedroeg deze aftrekpost € 7.280 per jaar, maar sinds 2020 wordt deze stapsgewijs afgebouwd. In 2027 bedraagt de regeling daardoor nog maar € 900.

Ontwikkeling van de zelfstandigenaftrek

In deze tabel zie je de ontwikkeling van de hoogte van de zelfstandigenaftrek door de jaren heen:

0
2023
0
2024
0
2025
0
2026
0
2027

2. De voorwaarden voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Of je kunt profiteren van de zelfstandigenaftrek, daarover gaat de Belastingdienst. De fiscus hanteert hiervoor meerdere voorwaarden. De belangrijkste criteria hebben we hieronder op een rijtje gezet:

  • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
  • Je voldoet aan het urencriterium (1225 uur per jaar)
  • Je had aan het begin van het jaar nog geen AOW-leeftijd bereikt

3x JA geantwoord? Dan heb je in 2023 recht op een zelfstandigenaftrek van €5.030,-

Een van de voorwaarden is dus dat je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Dat geldt voor zzp’ers en vennoten van een vof of van een commanditaire vennootschap.

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap heeft geen recht op ondernemersaftrek. Een bv betaalt namelijk vennootschapsbelasting over de winst. Een dga is de eigenaar van de bv, maar tegelijkertijd ook werknemer, want hij keert zichzelf ‘een gebruikelijk loon’ uit. Over dat loon betaalt de dga inkomstenbelasting, maar je hebt als dga dus geen recht op ondernemersaftrek.

3. Hoogte van de startersaftrek 2024

De startersaftrek bedraagt in 2024 een bedrag van € 2.123. Starters mogen dit bedrag maximaal drie keer in de eerste vijf jaar van hun bedrijf aftrekken.

 

De startersaftrek bedraagt al enkele jaren een bedrag van € 2.123.

 

Voorwaarden startersaftrek

Houd wel rekening met de voorwaarden. Je komt namelijk alleen in aanmerking voor de startersaftrek als je:

  • Recht hebt op zelfstandigenaftrek
  • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
  • In deze periode niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast

4. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Als je vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering begint met ondernemen, heb je meestal recht op de subsidie startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Je moet dan wel minimaal 800 uur per jaar aan jouw bedrijf kunnen werken.

Andere voorwaarden zijn:

  • Je bent ondernemer
  • Je was in één of meer van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer
  • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • Je voldoet niet aan het standaard urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur (per jaar)

Wat belangrijk is om te weten: de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid kun je maximaal drie jaar toepassen. Je behaalde winst geldt als het maximum.

Bereken de bedragen voor deze aftrekpost

Als je in aanmerking komt voor deze regeling, dan gelden de volgende maximale bedragen en voorwaarden:

€ 12.000 als je in de vijf voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrekpost
€ 8.000 als je één keer in de vijf voorafgaande jaren deze aftrekpost hebt toegepast
€ 4.000 als je al twee keer in de vijf voorafgaande jaren gebruik maakte van deze regeling

5. Het urencriterium

 

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, moet je voldoen aan het urencriterium. Dit wil zeggen dat je minimaal 1.225 uur aan je bedrijf hebt gewerkt.

 

Hiervoor tellen niet alleen declarabele uren mee. Je mag bijvoorbeeld ook reistijd en tijd voor acquisitie meetellen.

 

Hoe pas je de zelfstandigen- en startersaftrek toe op je belastingaangifte?

Om jouw belastbare inkomen te bepalen, mag je van de winst uit je onderneming onder meer de zelfstandigen- en startersaftrek aftrekken.

Dit bedrag vul je in bij de post ‘ondernemersaftrek’ in je belastingaangifte. Met deze aftrekpost verlaag je dus je belastbare inkomen. Als je de belastingaangifte uitbesteedt aan een accountant of boekhouder, dan zal deze financieel deskundige dit in je belastingaangifte voor je regelen.

6. Wat is de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling geldt voor alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Om in aanmerking te komen voor deze regeling hoef je niet te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur.

Van het bedrag dat overblijft na de zelfstandigenaftrek en eventueel de startersaftrek, mag je nog eens 14% in mindering brengen.

8. Veelgestelde vragen over de zelfstandigenaftrek en startersaftrek

De zelfstandigenaftrek en startersaftrek zijn twee bijzondere aftrekposten voor zelfstandig ondernemers. Hiermee verlaag je de te betalen inkomstenbelasting. De startersaftrek is speciaal voor startende ondernemers.

De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers bedraagt in 2024 € 3.750. Deze aftrekpost voor zelfstandige ondernemers wordt de komende jaren stapsgewijs verlaagd, tot een bedrag van € 900 in 2027.

De startersaftrek voor zzp’ers bedraagt in 2024 € 2.123.

Startende ondernemers mogen na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel tijdens de eerste vijf jaar van hun onderneming drie keer gebruikmaken van de startersaftrek.

Je hebt recht op zelfstandigenaftrek als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt en aan het urencriterium voldoet .

Om als ondernemer in aanmerking te komen voor de zelfstandigen- en startersaftrek, moet je voldoen aan het urencriterium. Dit wil zeggen dat je 1.225 uur aan je bedrijf moet besteden.

Meer lezen?

EU btw-nummers en voorbelasting

EU btw-nummers en voorbelasting Naast btw-nummers van alle EU-lidstaten, is er ook een aparte categorie, namelijk de EU btw-nummers. In tegenstelling tot btw-nummers van de lidstaten zijn de EU btw-nummers niet te verifiëren via het Europees Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) en kan daar dus ook geen geldigheidsverklaring voor worden afgegeven. Maar hoe [...]

Kwitantie voorbeeld gratis download

Kwitantie voorbeeld gratis download (Word template) Zoek je een kwitantie voorbeeld? Die hebben wij! Als particulier kan het voorkomen dat je producten of diensten wilt leveren aan een bedrijf, zonder dat je bij de Kamer van Koophandel bent ingeschreven. Dat kan dus gelukkig! Maar het is dan wel belangrijk dat je weet hoe je dit administratief [...]

Checklist inkomstenbelasting 2023

Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte 2023? Bekijk het overzicht Met hedendaagse tools en VIA (vooraf ingevulde aangifte) van de belastingdienst, lijkt je aangifte wel kinder eenvoudig. Echter om tot een deugdelijke aangifte te komen en zeker van te zijn dat je niet te veel of te weinig belasting hoeft te betalen is [...]

Factuureisen

Factuureisen Ben je verplicht te factureren dan stuur je een factuur voor de geleverde producten en/of diensten. Hieronder staan alle factuureisen op een rij. De 12 factuureisen: Je factuur moet minimaal aan onderstaande eisen voldoen. Je volledige (bedrijfs)naam en die van de afnemer van je product of dienst. Als je handelsnaam samen met je adres [...]

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Niet iedereen die een bedrijf begint, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na jouw aanmelding als ondernemer beoordeelt de Belastingdienst aan de hand van jouw omstandigheden of je aan die eisen voldoet. Jouw aangifte inkomstenbelasting speelt bij [...]

Zelf boekhouden ZZP

Zelf boekhouden zzp Je bent een eigen onderneming gestart, of overweegt die te starten. Vooral bij eenmanszaken speelt de afweging tussen zelf boekhouden en uitbesteden heel sterk. Maar ook zzp boekhouding kan snel ingewikkeld worden. Denk aan verschillende regelingen bij het maken van bedrijfskosten als inkoop buitenland, auto van de zaak, of gemengde kosten, die [...]

Heb je naar aanleding van dit bericht nog vragen en of opmerkingen?

Laat het ons weten: