fbpx

EU btw-nummers en voorbelasting

Naast btw-nummers van alle EU-lidstaten, is er ook een aparte categorie, namelijk de EU btw-nummers. In tegenstelling tot btw-nummers van de lidstaten zijn de EU btw-nummers niet te verifiëren via het Europees Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) en kan daar dus ook geen geldigheidsverklaring voor worden afgegeven. Maar hoe verwerk je een factuur dan, waar btw onder een dergelijk nummer wordt geheven? 

Een EU btw-nummer, is een nummer met EU als landcode (bijvoorbeeld: EU1234567).

Het EU btw-nummer wordt toegekend aan ondernemers die buiten de EU zijn gevestigd en die digitale diensten leveren aan particulieren in de EU (B2C). Deze diensten zijn belast in het land waar de afnemer woont. Door het aanvragen van een EU btw-nummer voorkom je dat ondernemers van buiten EU zich in elk afzonderlijk EU-land moeten registreren waar zij dit soort diensten leveren. Na toekenning van het EU btw-nummer kunnen zij de btw van het land van de particuliere afnemer op de factuur vermelden, en aangifte doen via de MOSS-regeling.

Ook als de niet-EU-ondernemer een digitale dienst levert aan een EU-ondernemer (B2B), is de dienst belast in het land waar de afnemer is gevestigd. De dienstverrichter mag dan geen btw op de factuur vermelden. De btw wordt verlegd naar de afnemer. Een Nederlandse afnemer neemt deze dienst op in vraag 4a van zijn aangifte. Als hij recht heeft op aftrek van btw kan hij het btw-bedrag ook opnemen in vraag 5b. De handeling is dan exact hetzelfde als bij ICP/ICL leveringen binnen EU. 

Als op een dergelijk B2B-factuur wel EU btw in rekening wordt gebracht, dan mag de Nederlandse ondernemer die btw niet terugvragen. Verzoek dan de leverancier om een correcte factuur, waarbij de btw-plicht naar je wordt verlegd (ICP/ICL). Je kunt de factuur dan als factuur uit ieder ander EU-lidstaat waarbij btw is verlegd, in je administratie verwerken.

Op belastingdienst.nl lees je wat wordt verstaan onder digitale diensten.