fbpx

Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Niet iedereen die een bedrijf begint, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na jouw aanmelding als ondernemer beoordeelt de Belastingdienst aan de hand van jouw omstandigheden of je aan die eisen voldoet. Jouw aangifte inkomstenbelasting speelt bij die beoordeling soms ook een rol. 

Als je aan de eisen voldoet, ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je kunt dan gebruikmaken van een aantal speciale regelingen Zoals ondernemersaftrek of de FOR. 

De Belastingdienst let bij de beoordeling op de volgende punten:

– Maak je winst? Zo ja, hoeveel?
Als je alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.

– Hoe zelfstandig is jouw onderneming?
Als anderen bepalen hoe jij jouw onderneming moet inrichten en hoe je de werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.

– Beschik je over kapitaal?
Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. Je moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijst erop dat je mogelijk een onderneming hebt.

– Hoeveel tijd steek je in jouw werkzaamheden?
Als je erg veel tijd aan een activiteit besteed zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Je moet daarentegen wel voldoende tijd aan jouw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.

– Wie zijn jouw opdrachtgevers?
Je streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt de afhankelijkheid van 1 of enkele opdrachtgevers af en neemt jouw zelfstandigheid toe.

– Hoe maakt je jouw onderneming bekend naar buiten?
Je bent voor jouw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet je jezelf voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.

– Loop je ‘ondernemersrisico’?
Bestaat er een kans dat jouw opdrachtgevers niet betalen? Gebruik je jouw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van jouw producten en diensten? Loop je ‘ondernemersrisico’, dan heb je waarschijnlijk een onderneming.

– Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?
Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming, dan ben je waarschijnlijk ondernemer.

 

Je verricht freelancewerkzaamheden

Als er geen sprake is van ondernemerschap of van een dienstbetrekking, maar je verricht wel werkzaamheden die rendabel zijn, heb je resultaat uit overige werkzaamheden. Je bent dan bij de Belastingdienst bekend als ‘resultaatgenieter’. Jouw resultaat wordt berekend alsof je ondernemer bent. Je kunt de kosten die je maakt voor deze werkzaamheden aftrekken. Kosten die zowel zakelijk als privé zijn, kun je niet of beperkt aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers. Je hebt geen recht op bepaalde faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek of de investeringsaftrek. Je hoeft geen administratie bij te houden van jouw opbrengsten en kosten uit overige werkzaamheden. Je bent wel verplicht gegevens over deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle te verstrekken. Het is dus belangrijk dat je deze gegevens bewaart. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen, kwitanties en rekeningoverzichten van jouw bank. Ook een berekening van de afschrijving van een bedrijfsmiddel hoort hierbij. Je kunt ook met jouw opdrachtgever afspreken dat hij loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) op uw loon inhoudt en betaalt. Dit heet opting-in.