fbpx

Als je een eigen bedrijf begint

Als ondernemer krijg je te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. Wij maken je wegwijs in uw fiscale rechten en verplichtingen. De keuzes die je als ondernemer maakt, kunnen namelijk fiscale gevolgen hebben. Het gaat dan om keuzes zoals de rechtsvorm van uw onderneming en de financiering ervan.

Van start gaan

Voor je van start gaat, oriënteer jezelf natuurlijk uitvoerig. Je neemt in dit stadium ook al een aantal beslissingen, met gevolgen voor onder meer de belastingen en sociale verzekeringen. Voor ondernemers gelden andere regels als het gaat om belastingen en sociale verzekeringen. Voor startende ondernemers zijn er speciale startersregelingen.

Ondernemer voor inkomstenbelasting en btw

De Belastingdienst stelt voor de inkomstenbelasting andere eisen aan ondernemers dan voor de btw (omzetbelasting). Maar als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, ben je dat in het algemeen ook voor de btw. De criteria voor ondernemerschap vindt je in in artikelen Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en Wanneer ben je ondernemer voor de btw.

Als je bijvoorbeeld een winkel of een schoonmaakbedrijf begint, zul je voor de inkomstenbelasting en de btw ondernemer zijn. Maar een administrateur die naast zijn fulltime dienstbetrekking af en toe voor eigen rekening boekhoudkundige adviezen geeft, is voor de inkomstenbelasting meestal geen ondernemer. Voor de btw kan hij wel ondernemer zijn voor deze bijverdiensten.

Ook als je freelancewerk verricht, moet je nagaan of je voldoet aan de criteria voor ondernemerschap. Freelancers zijn vaak ondernemer voor de btw, maar het is mogelijk dat zij ook ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

Je krijgt direct al administratieve verplichtingen

Als ondernemer krijg je ook administratieve verplichtingen. Je moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat jouw boekhouding vanaf de start van je onderneming voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Let op!

Als ondernemer moet je ook (mogelijk) gemeentelijke belastingen en andere heffingen betalen. In veel bedrijfstakken heb je ook vergunningen nodig. Informatie daarover kun je krijgen bij jouw gemeente en jouw provincie. Ook de Kamer van Koophandel kan je daarover informeren.

Als je start terwijl je een uitkering hebt

Misschien begin je een onderneming terwijl je een uitkering hebt. Houd er dan rekening mee dat jouw ondernemerschap in veel gevallen gevolgen heeft voor je uitkering: de uitkering kan worden verlaagd of ingetrokken. Als je een uitkering hebt, moet je aan de uitkeringsinstantie, bijvoorbeeld UWV of de gemeente, melden dat je een onderneming gaat starten. Als je een bijstandsuitkering ontvangt, kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een starterskrediet of een bijdrage op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Jouw gemeente kan je hierbij helpen.