fbpx

Wat fijn dat je ons aanbeveelt

Hartelijk dank dat je jouw collega-ondernemer naar ons doorverwijst.

Natuurlijk willen wij zowel jou hiervoor belonen en mogelijk nieuwe klant hartelijk verwelkomen.

Wordt jouw collega klant bij ons, krijg jij in ieder geval een tegoedkaart van Coolblue t.w.v. €75. Jouw collega:

 • mag bij volledige uitbesteding 3 mnd (1 kwartaal) onze diensten kosteloos uitproberen. No strigs attached. Dat is een korting van tenminste €177 ex btw én de mogelijkheid om binnen deze 3 maanden van onze diensten af te zien. 
 • Ook als jouw collega voor andere diensten dan volledige uitbesteding kiest, dan krijgt hij/zij 15% korting op zijn/haar eerste opdracht.

 

 

Aanvullende voorwaarden “vertel een vriend programma”

 

 1. Algemene voorwaarden van Tax Supply Bedrijfsadministraties bv gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan de Hurksestraat 19,

(verder: opdrachtnemer) zijn altijd van toepassing.

 1. Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door de opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever dan wel uit het feit dat uitvoerig wordt aangegeven aan de overeenkomst.
 2. De opdrachtnemer is nimmer verplicht een opdracht te accepteren. Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht deze wenst te annuleren of daarin veranderingen wenst aan te brengen, is de opdrachtnemer hieraan slechts gebonden na uitdrukkelijke akkoordbevinding. In geval van annulering of wijziging van de opdracht is de opdrachtnemer gerechtigd alle naar redelijkheid en billijkheid daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Overeengekomen leveringstermijnen van diensten zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De levertermijn gaat in wanneer over alle adequate details overeenstemming is verkregen en alle relevante gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden. De overschrijding komt in laatstgenoemd geval voor rekening van opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Het programma
 1. Ieder bestaande klant van Tax Supply (de opdrachtnemer) mag een ander ondernemer refereren.
 2. Het refereren vindt op de aangewezen wijze plaats.
 3. Beloning voor het refereren wordt jaarlijks bepaald en op het aanmeldpagina van de opdrachtnemer gepubliceerd.
 4. Deze beloning wordt uitgekeerd nadat de gerefereerde daadwerkelijk tot een overeenkomst met de opdrachtnemer is overgedaan en de levering van de afgesproken diensten is voldaan door de gerefereerde.

 

Slotbepalingen
 1. De opdrachtnemer kan op ieder moment deze actie zonder verdere voor hem nadelige gevolgen wijzigen of stopzetten
 2. De diensten die door de gerefereerde worden verlangt, mag de opdrachtnemer, zonder opgaaf van reden, naar eigen inzicht weigeren, zonder dat er een vergoeding aan de refererende partij voor verschuldigd is.
 3. Deze actie is niet te combineren met andere acties/kortingsprogramma’s van de opdrachtnemer.