fbpx

Je hebt een eenmanszaak en je partner werkt mee in je bedrijf. Hoe regel je de beloning van dit werk en welke soort vergoeding is het meest gunstig? We zetten de vijf mogelijkheden op een rij.

Je hebt vijf mogelijkheden om je meewerkende partner te belonen:

  • meewerkaftrek
  • reële beloning / arbeidsbeloning partner
  • formele arbeidsovereenkomst
  • vennootschap onder firma
  • besloten vennootschap

1. Meewerkaftrek

Als je kiest voor meewerkaftrek dan betaal je minder belasting over de winst. Je mag een percentage aftrekken van de winst. Hoe meer uren je partner meewerkt, hoe hoger dit percentage is. Je krijgt de meewerkaftrek als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

Tabel meewerkaftrek

Aantal meegewerkte uren Aftrek
minder dan 525 geen aftrek
525 – 875 1,25% van de winst
875 – 1.225 2% van de winst
1.225 – 1.750 3% van de winst
1.750 of meer 4% van de winst

Je moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken.

Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 is voor jouw fiscale partner geen inkomen. Je fiscale partner hoeft daarover geen belasting te betalen. Dat is pas het geval als de beloning minimaal € 5.000 is. Betaal je jouw partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding voor jou niet aftrekbaar. Je hebt alleen recht op de meewerkaftrek.

2. Arbeidsbeloning ofwel reële beloning

Je meewerkende partner krijgt een vergoeding voor gewerkte uren. De hoogte van deze arbeidsbeloning moet redelijk zijn voor het werk dat je partner doet. Krijgt je fiscale partner 5.000 euro of meer aan arbeidsbeloning? Dan mag je dat bedrag aftrekken van de winst. Je meewerkende partner betaalt dan wel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Je kunt elk jaar opnieuw kiezen voor meewerkaftrek of reële beloning / arbeidsbeloning.

3. Formele arbeidsovereenkomst

Je neemt je meewerkende partner in loondienst en sluit een arbeidsovereenkomst af. Je partner heeft gelijke rechten als eventueel overig personeel. Over het loon van je partner betaal je loonheffingen. Als je partner je eerste werknemer is, meld je je aan als werkgever bij de Belastingdienst.

4. Meewerkend partner in een vof

Je richt samen met je meewerkende partner een vennootschap onder firma (vof) op. Gaat het om een echtpaar (getrouwd of geregistreerd partnerschap)? Dan wordt het ook wel een man-vrouwfirma genoemd. Deze variant van de vof geldt voor alle echtparen, ongeacht sekse en is geen aparte rechtsvorm. Nadeel van een man-vrouwfirma is dat jullie beiden aansprakelijk zijn met je privévermogen. Huwelijkse voorwaarden hebben hierdoor geen effect.

Ziet de Belastingdienst jullie allebei als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heb je ook allebei recht op de ondernemersaftrek. Je moet per persoon wel voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per kalenderjaar.

Is je rechtsvorm op dit moment een eenmanszaak? Dan kun je die omzetten naar een vof. Je hoeft hiervoor niet naar een notaris. Overleg met een adviseur of fiscalist over mogelijke fiscale gevolgen.

5. Meewerkend partner in een bv

Je kunt samen met je meewerkende partner kiezen voor een besloten vennootschap (bv). Een notaris richt de bv op. Een bv is een rechtspersoon. Een bv als rechtsvorm heeft verschillende voordelen. Zo ben je (in principe) niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Hier zijn uitzonderingen op. Bestuurders in een bv zijn bijvoorbeeld aansprakelijk bij wanbeleid of als de bv nog niet is ingeschreven in het Handelsregister.

De bv wordt bestuurd door 1 of meer bestuurders, die vaak de titel directeur hebben. Jij en je partner kunnen allebei directeur in de bv zijn. Heb je zelf, of samen met je fiscale partner, meer dan 5% van de aandelen? Dan ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA). Je krijgt te maken met de gebruikelijkloonregeling. Dat geldt ook voor je meewerkende fiscale partner. Het gebruikelijk loon is in 2023 minimaal € 51.000 (in 2022 is dat € 48.000 en in 2021 € 47.000)

Gaat je partner meewerken in een al bestaande onderneming? Dan kun je de onderneming ook onderbrengen in een bv. Je wijzigt dan de rechtsvorm. Bijvoorbeeld van eenmanszaak naar bv. Hiervoor ga je naar een notaris.

Samen aandeelhouder in een bv

De aandeelhouders van een bv zijn eigenaar van de bv. De aandeelhouders krijgen dividend als beloning.

Zijn jullie allebei aandeelhouder? In de statuten van een bv staat meestal dat de vergadering van aandeelhouders beslist over de bestemming van de winst. De winst kan als dividend naar de aandeelhouders gaan. De bv houdt over deze winstuitkering dividendbelasting in. Bezit je, eventueel samen met je fiscale partner, minimaal 5% van de aandelen? Dan wordt de winstuitkering daarna in privé belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

Wat is fiscaal gunstig?

Je persoonlijke situatie bepaalt welke mogelijkheid voor jou en je meewerkende partner fiscaal het meest gunstig is. Andere inkomsten van je partner hebben misschien ook fiscale gevolgen. Vraag ons gerust om advies.