fbpx

Verandering in gebruikelijkloonregeling voor dga’s (voorlopig)

Betreft een voorgenomen wetswijziging per 01.01.2023. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Heeft u een bv en bent u directeur van dit bedrijf? U moet uzelf een salaris betalen dat marktconform is. Dat zegt de gebruikelijkloonregeling. Vanaf 1 januari 2023 verandert 1 van de mogelijke peilbedragen voor dit gebruikelijk loon. Uw gebruikelijk loon is of:

  • 100% van het loon van iemand met een vergelijkbare functie (dit peilbedrag is nu 75% en gaat veranderen); of
  • het loon van de werknemer met het hoogste salaris; of
  • een vast bedrag van minimaal € 48.000

U moet het hoogste peilbedrag kiezen van deze 3 opties. Uw gebruikelijk loon is minimaal dat bedrag.

Uw bv houdt over uw loon de loonheffing in. De Belastingdienst zegt met de gebruikelijkloonregeling dat uw loon representatief moet zijn voor het niveau waarop u werkt en de hoeveelheid werk die u verricht (marktconform).

Voor wie?

  • ondernemers met een bv

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Heb je naar aanleding van dit bericht nog vragen en of opmerkingen?

Laat het ons weten: