fbpx

Premiekorting voor collectieve zorgverzekering afgeschaft

Wat verandert er?

Geeft u uw personeel de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering? U moet ermee rekening houden dat uw werknemers vanaf 2023 geen korting meer krijgen op de premie. De collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen is afgeschaft. U moet mogelijk de afspraken met de verzekeraar aanpassen.

Het blijft voor zorgverzekeraars en collectiviteiten mogelijk om afspraken te maken over bijvoorbeeld preventie, verzuimreductie en het voorkomen van schuldenproblematiek.

Voor wie?

  • ondernemers met een collectieve zorgverzekering voor hun personeel
  • zzp’ers die een collectieve zorgverzekering hebben afgesloten
  • zorgverzekeraars
  • intermediairs
  • assurantietussenpersonen

Wanneer?

De wijziging van de Zorgverzekeringswet gaat in op 1 januari 2023.

Heb je naar aanleding van dit bericht nog vragen en of opmerkingen?

Laat het ons weten: