fbpx

Oudedagverplichting (ODV) omzetten naar lijfrente versoepeld (voorlopig)

Betreft een voorgenomen wetswijziging per 01.01.2023. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Heeft u pensioen opgebouwd in uw bv met een oudedagsverplichting (ODV)? Het kabinet wil het mogelijk maken dat u ook na 5 jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd de ODV kan omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Bijvoorbeeld omdat u uw bv wilt opheffen. Nu kan dat alleen binnen 5 jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd.

Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht. Bereikte u na 1 april 2017 de AOW-leeftijd + 5 jaar? Dan mag u alsnog de opgebouwde ODV omzetten.

Voor wie?

  • ondernemers die pensioen in eigen bv hebben opgebouwd

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Heb je naar aanleding van dit bericht nog vragen en of opmerkingen?

Laat het ons weten: