fbpx

Ondernemers gaan meer vennootschapsbelasting betalen (voorlopig)

Betreft een voorgenomen wetswijziging per 01.01.2023. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Bent u mkb’er met een bv of nv? U gaat meer vennootschapsbelasting betalen:

  • De grens van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) wordt verlaagd naar € 200.000. Dat is nu € 395.000. Hierdoor valt een kleiner deel van uw winst onder het lage vpb-tarief.
  • Het lage vpb-tarief gaat omhoog. U betaalt vanaf 2023 19% vennootschapsbelasting over de winst die valt in de eerste schijf. Dat is nu 15%. Het tarief van de tweede schijf blijft 25,8%

Voor wie?

  • ondernemers met een bv of nv

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Heb je naar aanleding van dit bericht nog vragen en of opmerkingen?

Laat het ons weten: