fbpx

Overzicht mogelijk aftrekbare zakelijke kosten

In principe zijn alle kosten t.b.v. jouw onderneming aftrekbaar voor zowel de winst (inkomstenbelasting – IB, vennootschapsbelasting – VPB) als de btw (omzetbelasting – OB).

Naast de directe kosten van jouw onderneming (inkoop handelsgoederen bijv.), heb je ook met bedrijfslasten en “gemengde” kosten te maken. Hier gelden een aantal regels en beperkingen voor.

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
0%, met uitzonderingen.

Toelichting:
Gebruik de hulpmiddel van de belastingdienst om te bepalen of de kosten voor jouw werkruimte in jouw woning aftrekbaar zijn (IB/VPB). Worden in de ruimte uitsluitend btw-dragende werkzaamheden uitgevoerd? Dan zijn er wellicht mogelijkheden om de btw (OB) over bepaalde uitgaven wel af te trekken. Overleg de situatie met een deskundige.

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
Er geldt in 2022 een drempel van € 4.800. In 2021 en 2020 is de drempel € 4.700.
In plaats van deze drempel mogen ondernemers voor de inkomstenbelasting 80% van deze kosten aftrekken in hun aangifte. Dat percentage geldt ook voor degenen die inkomsten uit overig werk hebben. Voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting geldt het percentage van 73,5%.
Voedsel, drank en genotmiddelen die je privé gebruikt, zijn niet aftrekbaar.

Toelichting:
Onder de post ‘voedsel’ vallen zakenlunches en -diners (ook de fooien).
Denk bij ‘drank’ aan koffie, thee, melk en frisdrank.
Met ‘genotmiddelen’ worden onder meer sigaretten en sigaren bedoeld.Drempelbedragen dan wel gedeeltelijke verrekening van de kosten geldt voor de winst (IB/VPB). De btw (OB) over de gemaakte kosten in de horeca, dan wel voedsel wat door horeca exploitant is verzorgd, is niet aftrekbaar. Heb je de lunch/dinner zelf bereid? Dan mag je de btw (OB) over de boodschappen wel aftrekken.

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
Er geldt in 2022 een drempel van € 4.800. In 2021 en 2020 is de drempel € 4.700.
In plaats van deze drempel mogen ondernemers voor de inkomstenbelasting 80% van deze kosten aftrekken in hun aangifte. Dat percentage geldt ook voor degenen die inkomsten uit overig werk hebben. Voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting geldt het percentage van 73,5%.

Toelichting:
Onder ‘representatie’ vallen onder meer de kosten van recepties. Ook relatiegeschenken vallen in het algemeen onder ‘representatie’.
Voor de reis- en verblijfskosten mag je maximaal € 1.500 aftrekken. Was het voor jouw werk noodzakelijk om een congres en dergelijke bij te wonen? Dan geldt dit maximum niet.

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
0%

Toelichting:
Een mobiel abonnement (en toestel) kunnen wel zakelijk worden opgevoerd. Bij een eenmanszaak kan het ook om privé gesloten contract gaan. Prive/zakelijk verdeling van deze kosten mag middels een redelijke schatting worden bepaald.

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
0%

Toelichting:

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
100%

Toelichting:

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
100%

Toelichting:
Werkkleding is kleding die je (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van jouw onderneming. Dit moet blijken uit de uiterlijke kenmerken van de kleding, bijvoorbeeld: een uniform of overall.
Is de kleding ook geschikt om buiten jouw onderneming te dragen? Dan moet de kleding zijn voorzien van een beeldmerk met een oppervlakte van minimaal 70 cm2. Het beeldmerk moet verwijzen naar jouw onderneming.

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
0%

Toelichting:

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
0%

Toelichting:

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
0%

Toelichting:

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
0%

Toelichting:
Dus ook boetes verkeersovertredingen.

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
beperk

Toelichting:
Denk aan bijtelling (IB) en forfaitaire correctie btw ivm privegebruik bij geen kilometerregistratie.

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
Een vast bedrag van € 0,19 per kilometer (IB).

Toelichting:
Als ondernemer heb je op zowel winst (IB) als btw (OB) de keuzemogelijkheid wat betreft de etiketering van de auto. Zo kan de auto bijv. voor de winst prive worden aangemerkt waar je €0,19 per gereden kilometer aan je zaak declareerd, maar voor de btw de auto zakelijk aanmerkt. Vergeet dan niet de btw over alle kosten af te trekken en te corrigeren naar privegebruik (middels verdeling o.b.v. kilometerregister, dan wel forfaitair)

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
100% van de werkelijk gemaakte kosten

Toelichting:
Je moet kunnen aantonen dat je deze kosten werkelijk gemaakt hebt. Bewaar bijvoorbeeld jouw treinkaartje. Reis je met een OV-chipkaart? Maak dan een uitdraai van jouw reizen. OV wordt overigens met laag (9%) btw tarief belast. Voor deze uitgezonderde dienst hoef je geen aparte bon of factuur te hebben om de 9% btw te mogen aftrekken.

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?
Het deel van de kosten dat u maakt om bestaande vakkennis uit te breiden

Toelichting:
Je moet de studiekosten maken in het belang van uw onderneming. De kosten zijn alleen aftrekbaar als je ze maakt om bestaande vakkennis uit te breiden. Als je de kosten maakt om nieuwe kennis te verwerven, zijn de kosten niet aftrekbaar. Wel kun je voor veel studies het STAP-budget aanvragen.

Heb je naar aanleding van dit bericht nog vragen en of opmerkingen?

Laat het ons weten: