fbpx

Kleineondernemingsregeling vanaf 01.01.2020

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR 2020) in. In plaats van korting op de btw, kun je vanaf 2020 kiezen voor een vrijstelling voor de btw. Tenminste, als je voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

  1. Je bent btw-ondernemer.
  2. Je bent als ondernemer in Nederland gevestigd, of je hebt hier een vaste inrichting.
  3. Je omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Gevolgen als je deelneemt aan de KOR 2020

Je berekent geen btw aan uw klanten. Je draagt dus ook geen btw af.

Je trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen niet af. In sommige gevallen moet je de btw die je eerder hebt afgetrokken, herzien.

Je vermeld geen btw op je facturen. Je hoeft zelfs helemaal geen facturen te versturen voor de btw. Maar als je dat zelf wilt, of als je klanten er om vragen, kun je dat wel doen.

Je doet geen btw-aangifte meer. Behalve in een aantal gevallen. Op belastingdienst.nl/kor (link opent een nieuw venster) lees je daar meer over.

Je doet mee aan de KOR voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot je omzet boven de € 20.000 komt in 1 kalenderjaar. Je kunt jouw deelname dus niet tussentijds beëindigen omdat je bijvoorbeeld een grote investering wil doen.

Op het moment dat je omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet je dat meteen aan de belastingdienst doorgeven. Want vanaf die datum ga je weer btw-aangiftes doen omdat de KOR vervalt.

Let op!

Doe je automatisch mee aan de KOR omdat je op 31 december 2019 ontheffing had van je administratieve verplichtingen? Dan kun je jouw deelname op ieder moment beëindigen.

Gevolgen als je niet deelneemt aan de KOR

Je berekent wel btw aan je klanten over prestaties die met btw zijn belast. Je draagt deze btw ook af.

Heb je zakelijke investeringen gedaan of zakelijke kosten gemaakt? Dan kun je de btw aftrekken als je aan de voorwaarden voldoet. 

Je stuurt facturen naar uw klanten als je daartoe verplicht bent. 

Je doet btw-aangifte.

Wil je op een later tijdstip toch deelnemen aan de KOR? Dat kan als je op dat moment in Nederland bent gevestigd, en niet meer dan € 20.000 omzet hebt in 1 kalenderjaar.

Meer informatie en voorbeelden

Op de website van de belastingdienst vind je meer informatie over de KOR. Je vindt daar ook voorbeelden hoe deze regeling in de praktijk werkt voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties. Ga daarvoor naar belastingdienst.nl/kor 

Weet je al zeker dat je wilt deelnemen aan de KOR? Dan kun je meteen aanmelden.

Twijfel je of deelname aan de nieuwe KOR voor je interessant is? Dan kunnen verschillende overwegingen een rol spelen.

Krijg je door de KOR minder administratieve verplichtingen?

Deelname aan de nieuwe KOR vermindert je administratieve verplichtingen voor de btw. Je hoeft geen facturen meer te sturen aan jouw klanten. Je doet ook geen btw-aangifte meer.

In een aantal gevallen moet je toch incidentele aangifte doen voor de btw.

Betaal je nu ieder jaar btw, na aftrek van de voorbelasting?

Bij deelname aan de nieuwe KOR bereken je niet langer btw aan jouw klanten. Je trekt de btw over je zakelijke kosten en investeringen ook niet af. Of dit voor jou financieel voordelig is, hangt af van jouw situatie. Moet je jaarlijks btw betalen? Dan is deelname aan de KOR voor je misschien interessant. Krijg je jaarlijks btw terug? Of ben je van plan om de komende tijd veel investeringen te doen? Dan kan dat een overweging zijn om (nog) niet aan de nieuwe KOR deel te nemen.

De nieuwe KOR vervangt vanaf 2020 de huidige kleineondernemersregeling. Daarmee vervalt ook de korting op de btw.  Die neemt je dus niet mee bij jouw berekening.  

Kun je door de KOR op kosten besparen?

Krijg je jaarlijks btw terug, na aftrek van de voorbelasting? Of kunnen jouw klanten de door jou berekende btw aftrekken? Dan lijkt deelname aan de nieuwe KOR in eerste instantie misschien financieel nadelig. Je moet bij het maken van jouw keuze daarom ook rekening houden met eventuele besparingen op andere kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten die je maakt voor hulp bij het doen van uw administratie, zoals het invullen van jouw btw-aangiftes. 

Heb je een sterk wisselende omzet?

Het kan zijn dat je te maken hebt met een sterk wisselende omzet, die het ene jaar onder de drempel van €20.000 zit en het andere jaar erboven. Dan is deelname op  sommige momenten misschien wel mogelijk. Maar waarschijnlijk niet wenselijk. Zodra jouw omzet in 1 kalenderjaar namelijk boven de €20.000 komt, vervalt de KOR en kunt je 3 jaar lang niet meer meedoen. Je kunt dus niet per jaar beslissen of je wel of niet mee gaat doen.

Heb je vragen n.a.v. dit artikel of wil je kijken of deze regeling in jouw situatie er voordelig uitpakt? Neem dan contact met ons op.