fbpx

Invoering APK-roetfiltertest bij dieselauto’s

Wat verandert er?

Keurt u dieselauto’s en -busjes voor de APK? Dan moet u vanaf 1 januari 2023 een roetfiltertest uitvoeren met een speciale deeltjesteller. Met een deeltjesteller moet u controleren of een roetfilter in een voertuig zit.

Met deze test stelt u vast of aan de nieuwe permanente eisen met betrekking tot deeltjesaantallen wordt voldaan. Deze methode is betrouwbaarder dan de huidige manier van controleren. De test wordt verplicht voor zowel lichte als zware voertuigen met uitzondering van landbouw- en bosbouwtrekkers.

Dit is een wijziging van de ‘Regeling voertuigen’ en een belangrijke maatregel uit het Schone Lucht Akkoord.

Voor wie?

  • ondernemers en bedrijven die APK-keuringen verzorgen
  • ondernemers met een dieselauto of dieselbusje

Wanneer?

De wijzigingen van de ‘Regeling voertuigen’ en de ‘Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK’ gaan in op 1 januari 2023.

Heb je naar aanleding van dit bericht nog vragen en of opmerkingen?

Laat het ons weten: