fbpx

Fiscale maatregelen in coronatijd Q&A

Een korte Q&A betreffende de fiscale aanmerking en administratieve verwerking van de ontvangen steunmaatregelen.  

De antwoorden zijn door overheidsexperts opgesteld tijdens webinars die door de belastingdienst aan fiscale dienstverleners worden gegeven.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

V: Is de rente van de Tozo wel of niet aftrekbaar als kostenpost in de IB?
A: De verstrekking van bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo betreft een rentedragende lening. Deze geldlening behoort tot het ondernemingsvermogen. De rente is daarmee een aftrekbare bedrijfslast.
 
V: Is de rente van de Tozo (lening) wel aan te merken als bedrijfskosten?
A: De verstrekking van algemene bijstand in het kader van de Tozo betreft geen winst uit onderneming, maar inkomsten uit periodieke uitkeringen. Op het moment van uitkering behoren deze tot het inkomen uit werk en woning.
 
V: Wat is het tijdstip winstneming voor de uitkering van de Tozo?
A: De verstrekking van algemene bijstand in het kader van de Tozo betreft geen winst uit onderneming, maar inkomsten uit periodieke uitkeringen. Op het moment van uitkering behoren deze tot het inkomen uit werk en woning.
 
V: Is de inkomensondersteuning Tozo inkomen uit vroegere arbeid of huidige arbeid?
A: Inkomsten uit vroegere arbeid.
 
V: Wat zijn de gevolgen van de Tozo voor de arbeidskorting?
A: De arbeidskorting is niet van toepassing.
 
V: Wordt de Tozo aan de ondernemer of aan het bedrijf gegeven? Oftewel, wordt dit in het bedrijf meegenomen of apart in de IB.
A: De verstrekking van algemene bijstand in het kader van de Tozo betreft geen winst uit onderneming, maar inkomsten uit periodieke uitkeringen. Op het moment van uitkering behoren deze tot het inkomen uit werk en woning.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)/ Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

V: Kan ik de TOGS ook als een privéstorting in het eigen vermogen van de ondernemer verwerken?

A: Deze regeling voorziet in een éénmalige tegemoetkoming van netto € 4.000, waarmee de ondernemer de vaste lasten kan betalen. Deze tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingheffing. Dit betekent dat de ontvangst van de tegemoetkoming aan de ondernemer toekomt en vervolgens in de winstaangifte als vrijgesteld winstbestanddeel vrijgesteld wordt.
 
V: Als de TOGS in de IB onder ‘buitengewone baten’ wordt opgenomen, dan telt die toch automatisch mee in de winst? Zou het niet beter zijn om die in de vermogensopstelling mee te nemen?
A: In de digitale winstaangifte is de volgende vraag opgenomen: “Hebt u vrijgestelde winstbestanddelen?” Deze moet u met ‘Ja’ beantwoorden. Vervolgens kan u in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’ het bedrag opnemen, waardoor het vrijgestelde bedrag niet in de fiscale winstberekening wordt opgenomen.
 
V: De uitkering van € 4.000 kan worden opgenomen onder buitengewone baten. Maar dan valt deze toch in de belastbare winst? Is het niet beter deze onder privé op te nemen of buiten de boeken te houden?
A: In de digitale winstaangifte is de volgende vraag opgenomen: “Hebt u vrijgestelde winstbestanddelen?” Deze moet u met ja beantwoorden. Vervolgens kunt u in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’ het bedrag opnemen, waardoor het vrijgestelde bedrag niet in de fiscale winstberekening wordt opgenomen.
 
V: Bevindt de rubriek ‘Overige buitengewone baten’ zich in de aangifte IB-winst niet onder de winst- en verliesrekening (resultatenrekening), waardoor de TOGS ten onrechte in de grondslag (winst voor belasting) wordt begrepen?
A: In de digitale winstaangifte is de volgende vraag opgenomen: “Hebt u vrijgestelde winstbestanddelen?” Deze moet u met ‘ja beantwoorden. Vervolgens kunt u in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’ het bedrag opnemen, waardoor het vrijgestelde bedrag niet in de fiscale winstberekening wordt opgenomen.
 
V: De bijdrage van de TOGS en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moeten worden opgevoerd bij de ‘Overige buitengewone lasten’. Dan moet er dus wel belasting over worden betaald?
A: In de digitale winstaangifte is de volgende vraag opgenomen: “Hebt u vrijgestelde winstbestanddelen?” Deze moet u met ‘ja’ beantwoorden. Vervolgens kunt u in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’ het bedrag opnemen, waardoor het vrijgestelde bedrag niet in de fiscale winstberekening wordt opgenomen.
 
V: Valt de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) in de witte tabel?
A: De tegemoetkoming wordt behandeld als loon uit vroegere dienstbetrekking onder toepassing van de groene tabel.
 
V: Worden deze regelingen opgenomen in de vooraf ingevulde IB-aangifte?
A: Als de uitkerende instantie een jaaropgave verstrekt, zal de uitkering/regeling worden opgenomen in de vooraf ingevulde aangifte.
 
V: Zijn de belaste maatregelen naast de inkomstenbelasting ook belast voor de bijdrage Zorgverzekeringswet?
A: Ja.