fbpx

Belasting voor dga met rekening-courant schuld aan eigen bv (voorlopig)

Betreft een voorgenomen wetswijziging per 01.01.2023. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Leent u geld van uw eigen besloten vennootschap (bv)? Het kabinet wil met de zogeheten rekening courant (RC) maatregel lenen van de eigen besloten vennootschap (bv) door dga’s beperken en belastinguitstel in box 2 tegengaan. Met deze maatregel worden deze schulden, als ze hoger zijn dan € 700.000, belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Hierover betaalt u in box 2 26,9% inkomstenbelasting.

Gebruikt u overtollige liquide middelen in uw holding voor privébeleggingen? Ook dan geldt de grens van € 700.000.

Voor wie?

  • directeur-grootaandeelhouder (dga) die geld leent van de eigen bv

Wanneer?

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gaat naar verwachting in op 1 januari 2023. Aanmerkelijkbelanghouders hebben tot het einde van dat jaar (peildatum 31 december 2023) de tijd om zich voor te bereiden.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Heb je naar aanleding van dit bericht nog vragen en of opmerkingen?

Laat het ons weten: