fbpx

Zelfstandigenaftrek gaat sneller omlaag (voorlopig)

Betreft een voorgenomen wetswijziging per 01.01.2023. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Heeft u recht op zelfstandigenaftrek? Het bedrag dat u jaarlijks mag aftrekken van uw winst gaat sneller omlaag: van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027.

De zelfstandigenaftrek zou al in stappen omlaaggaan naar € 1.200 in 2030. Dat bedrag gaat nu sneller omlaag naar € 5.030 in 2023, naar uiteindelijk € 1.200 in 2026 en € 900 in 2027.

Wanneer de zelfstandigenaftrek omlaaggaat, betaalt u meer belasting. Met deze belastingmaatregel wil de overheid het verschil tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

Voor wie?

  • zelfstandig ondernemers die recht hebben op zelfstandigenaftrek

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2023.

Gevolgen?

Wilt u (voorlopig) belastingdruk in uw situatie berekenen? Gebruik hiervoor de rekentool van bijv. berekenhet.nl.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Heb je naar aanleding van dit bericht nog vragen en of opmerkingen?

Laat het ons weten: