Ik ga starten

De ik ga starten “checklijsten”

U gaat of overweegt om als een zelfstandige te beginnen. Mooi! Maar wat komt er allemaal bij kijken? U hoorde vast iets over kvk, administratie, btw, aangiftes en nog wat andere zaken. Mat wat is nou belangrijk voor u?

Recent hoorde ik een aantal spotjes op de radio waar boekhoud apps, start checklijsten en andere op eerst gezicht handige dingen worden aangeprezen. Wel heel opmerkelijk, dat zowel de apps, als lijsten door banken zoals Rabobank, ING en ABN AMRO worden verspreidt of aangeboden. Maar waarom en hoe wilt een bankier een zzp’er helpen starten. Hier wat vergelijkingen.

De starters checklist van ING:

Op zich vrij compleet. Wel jammer dat op bijna iedere stap men een afspraak met je wilt maken, of informatie over eigen diensten wilt verstrekken. Maar als je helder genoeg bent om daar omheen te navigeren, dan is dit lijstje eigenlijk vrij globaal, maar wel een compleet beginpunt.

De starters checklist van ABN AMRO:

Slaat eigenlijk alle voorbereiding over. Volgens ABN begint het ondernemerschap bij een inschrijving bij KvK. Dat klopt, dan mag iemand zich een zelfstandige ondernemer noemen, maar een zekere mate van voorbereiding is nadrukkelijk aanbevolen. Denk hierbij aan marktonderzoek, zaken rondom financiering of cursussen of opleidingen die moeten worden gevolgd voordat je überhaupt kunt beginnen.

De Rabobank:

Opmerkelijk genoeg is de starters checklist van de Rabo vrij objectief. Er zijn zelfs stappenplannen opgezet. Nog steeds heel globaal, maar deze gaan iets dieper in op de materie dan de grote concurrenten. Rabobank biedt sinds kort ook een boekhoud app Tellow. Is niet de duurste en wordt als maandelijks opzegbaar aangeprezen. Denk echter aan dat als je tussentijds je contract opzegt, je wel je administratie elders moet hebben ondergebracht. Geen abonnement is ook geen toegang tot administratie. Hiermee is de stap om ervan af te stappen toch wel heel groot. Daarnaast wordt de app aangeprezen als een vervanging voor de boekhouder. Als het om automatisering van in/uit boek handelingen gaat, is het natuurlijk deels waar. Rest van de werk doet de ondernemer zelf, en advies of controle gedeeltes ontbreken. Betekend dus dat bepaalde boekstukken wellicht niet op geboekt konden/mochten worden. Tegenwoordig bieden de meeste boekhouders ook wel een app of een online omgeving waar de ondernemer samen met de boekhouder de zaken kan administreren. Meestal zijn deze IT-oplossingen in de prijs inbegrepen.

 

Puntje bij paaltje

Wil je voor jezelf beginnen (voornamelijk zzp) dan moet je even nadenken over het volgende:

Oriëntatie / overweging

Het lijkt mooi om zelfstandig te werken en dat is het ook. Echter er kleven ook nadelen aan een eigen bedrijf, hoe groot of klein uw bedrijf ook is. In de eerste plaats loopt u ondernemersrisico. Nu zal dat risico als zzp’er niet zo groot zijn, maar u heeft bijvoorbeeld geen enkele garantie voor opdrachten of inkomen. Het is dan ook een goed idee om uw ideeën te bespreken met familie, vrienden en bekenden. Ga vooral niet overhaast van start. Wat nu een goed idee lijkt is over enkele weken/maanden waarschijnlijk nog steeds een goed plan. Ook moet u zich afvragen of u voltijd, of part time zzp’er wilt worden. Zelfstandig ondernemerschap is (natuurlijk afhankelijk van wat u doet)  ook prima met een baan te combineren.

Maak een plan en wees kritisch

Om uw idee te toetsen op haalbaarheid schrijft u een ondernemingsplan. Dit hoeft geen uitvoerig document te zijn, maar schept wel duidelijkheid. Dit plan schrijft u in eerste instantie voor uzelf om duidelijk te maken wat er allemaal komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Met een ondernemingsplan is het gemakkelijker om in een later stadium anderen ervan te overtuigen dat u een goed idee heeft. Dit kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld uw financiering rond te krijgen. In een ondernemingsplan komen de sterke en zwakke kanten van de ondernemer en de kansen en bedreigingen van de onderneming aan het licht. Ook maakt u in een ondernemingsplan een financiële begroting. Bekijk niet alles door een roze bril, maar wees kritisch op uzelf.

Kamer van Koophandel + BTW nummer

Voordat u daadwerkelijk kunt beginnen zult u zich moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Voor de inschrijving in het handelsregister dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Bij het inschrijven in het handelsregister krijgt u tegenwoordig ook een btw-nummer mee. U hoeft dus niet meer apart naar de Belastingdienst. Bij inschrijving betaalt u een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50,-.

Huisvesting

De meeste ZZP’ers werken op locatie van de opdrachtgever en hebben geen bedrijfsruimte nodig. In andere gevallen dient u goed te overdenken wat u beslist nodig heeft en wat dat kost. U kunt thuis werken of in een bedrijfspand. Verzamelgebouwen zijn ook goede opties. Waar u uiteindelijk ook voor kiest, u zult met een aantal zaken rekening moeten houden. Welke eisen stelt u aan de ruimte? Wat is het bestemmingsplan van die ruimte? Kunt u op die locatie eventueel uitbreiden? Welke regels gelden voor uw bedrijfsruimte, valt u onder winkel- of horecaruimte of onder kantoorruimte? Al deze zaken dienen goed te worden uitgezocht en doordacht voordat u uiteindelijk uw keuze bepaalt.

Verzekeringen

Als zzp’er loopt u risico’s. Die risico’s kunt u afdekken door u te verzekeren. U moet zich natuurlijk persoonlijk verzekeren, maar ook voor uw bedrijf kan het handig zijn om bedrijfsverzekeringen af te sluiten. Een belangrijke verzekering is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, waarmee u belangrijke risico’s kunt afdekken. Indien u ergens werkt als zzp’er blijft u aansprakelijk voor de door u verrichte werkzaamheden! Een claim van een opdrachtgever kan aardig in de papieren lopen.

Andere verzekeringen die handig kunnen zijn: ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioen, glasschade, inboedel, rechtsbijstand, transport, inkomstenderving, diefstal en ga zo maar door. Het is aan u om te beoordelen welke verzekeringen u nodig acht. Aangeslotenen bij ZZP Nederland kunnen rekenen op een leuke korting bij diverse collectieve verzekeringen.

Financiering

Om uw bedrijf te kunnen starten heeft u misschien geld nodig. Er zijn vele manieren waarop u aan geld kunt komen. Normaal gesproken zult u zelf een gedeelte van het startkapitaal moeten financieren. Daarnaast kunt u terecht bij banken, familie, leveranciers of particuliere investeerders. Om geld van deze personen of instanties los te krijgen zult u wel een goed onderbouwd financieel plan moeten hebben. Meeste zzp’ers die voornamelijk diensten leveren hebben over het algemeen een lage of helemaal geen investering nodig.

Modelovereenkomst

U kunt uzelf dan wel als freelancer (of zzp’er, dit is bijna hetzelfde en kan door elkaar worden gebruikt) beschouwen, dit betekent niet dat de Belastingdienst en UWV dit ook doen. Als u twijfelt of de werkrelatie die u heeft met uw opdrachtgever wel door de Belastingdienst wordt beschouwd als een ondernemersrelatie, dan kunt u gebruik maken van vooraf getoetste modelovereenkomsten. Er staan meerdere goedgekeurde modelovereenkomsten op onze website. Als u werkt volgens de artikelen in de modelovereenkomsten, dan geeft de Belastingdienst vooraf al vrijwaring voor het betalen van loonheffingen. Let op: werken met modelovereenkomsten is niet verplicht.

Administratie

U bent bij wet verplicht om uw bedrijfsadministratie bij te houden en te bewaren. Alle basisgegevens die u op papier of elektronisch vastlegt moet u zeven jaar bewaren. Gegevens over onroerend goed moet u zelfs tien jaar bewaren. In uw administratie moet te zien zijn hoeveel btw u aan de Belastingdienst moet afdragen. Hiervoor moet u de facturen die u uitschrijft en betaalt bijhouden, net als uw uitgaven en ontvangsten en het privégebruik van goederen en diensten. Een goed administratiepakket bespaart u veel geld.

Natuurlijk alle globale informatie online kan niet op ieder specifiek geval worden toegepast. Daarom adviseren wij om de zaken vooral zo veel mogelijk in uw omgeving te bespreken, maar om zeker op gegeven moment een professional over te spreken. Een intakegesprek bij Tax Supply is gratis en vrijblijvend.

In 10 stappen voorbereid op de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.


Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Wat kan ik doen?
Als organisatie kunt u nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om u hierbij te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet.

Stap 1: Bewustwording

Zorg ervoor dat de relevante mensen in uw organisatie (zoals beleidsmakers) op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Zij moeten inschatten wat de impact van de AVG is op uw huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Houd er rekening mee dat de implementatie van de AVG veel kan vragen van de beschikbare menskracht en middelen en begin er daarom op tijd mee.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt instrumenten die u kunnen helpen om de AVG na te leven, zoals guidelines die zijn opgesteld samen met de andere privacytoezichthouders in Europa.
Bedenk dat de AP uw organisatie sancties kan opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van uw wereldwijde omzet als u zich niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt.

Stap 2: Rechten van betrokkenen

Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten. Zorg er daarom voor dat zij hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen. Denk daarbij aan bestaande rechten, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering.

Maar houd ook alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moet u ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen. Ook kunnen mensen bij de AP klachten indienen over de manier waarop u met hun gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

Stap 3: Overzicht verwerkingen

Breng uw gegevensverwerkingen in kaart. Documenteer welke persoonsgegevens u verwerkt en met welk doel u dit doet, waar deze gegevens vandaan komen en met wie u ze deelt. Onder de AVG heeft u een documentatieplicht, wat inhoudt dat u moet kunnen aantonen dat uw organisatie in overeenstemming met de AVG handelt.

U kunt het overzicht ook nodig hebben als betrokkenen hun privacyrechten uitoefenen. Als zij u vragen hun gegevens te corrigeren of verwijderen, moet u dit doorgeven aan de organisaties waarmee u hun gegevens heeft gedeeld.

Vermeld in het overzicht ook per categorie van gegevens op basis van welke wettelijke grondslag u deze gegevens verwerkt. Beroept u zich bijvoorbeeld op een gerechtvaardigd belang of vraagt u toestemming aan de betrokkenen?

NB: de grondslagen in de AVG zijn grotendeels hetzelfde als die in de huidige Wbp.

Stap 4: Privacy impact assessment (PIA)
Onder de AVG kunt u verplicht zijn een zogeheten privacy impact assessment (PIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

U moet een PIA uitvoeren als uw beoogde gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico met zich meebrengt. U kunt nu alvast inschatten of u straks PIA’s moet uitvoeren en hoe u dit dan gaat aanpakken.

Komt straks uit een PIA naar voren dat uw beoogde verwerking een hoog risico oplevert? En lukt het u niet om maatregelen te vinden om dit risico te beperken? Dan moet u met de AP overleggen voordat u met de verwerking start. Dit wordt een voorafgaande raadpleging genoemd. De AP beoordeelt dan of de voorgenomen verwerking in strijd is met de AVG. Is dit het geval, dan ontvangt u een schriftelijk advies van de AP.

Stap 5: Privacy by design & privacy by default

Maak uw organisatie nu al vertrouwd met de onder de AVG verplichte uitgangspunten van privacy by design en privacy by default en ga na hoe u deze beginselen binnen uw organisatie kunt invoeren.

Privacy by design houdt in dat u er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor zorgt dat persoonsgegevens goed worden beschermd.

Privacy by default houdt in dat u technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat u, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat u wilt bereiken. Bijvoorbeeld door:

 • een app die u aanbiedt niet de locatie van gebruikers te laten registeren als dat niet nodig is;
 • op uw website het vakje ‘Ja, ik wil aanbiedingen ontvangen’ niet vooraf aan te vinken;
 • als iemand zich op uw nieuwsbrief wil abonneren niet meer gegevens te vragen dan nodig is.

Stap 6: Functionaris voor de gegevensbescherming

Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensverwerking (FG) aan te stellen. Bepaal nu alvast of dit voor uw organisatie geldt. Zo ja, wacht dan niet te lang met het werven van een FG. Uiteraard mag uw organisatie ook vrijwillig een FG aanstellen.

Stap 7: Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. De AVG stelt wel strengere eisen aan uw eigen registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan. U moet alle datalekken documenteren. Met deze documentatie moet de AP kunnen controleren of u aan de meldplicht heeft voldaan. Dit gaat verder dan de huidige protocolplicht uit de Wbp, die alleen betrekking heeft op de gemelde datalekken.

Stap 8: Bewerkersovereenkomsten

Heeft u uw gegevensverwerking uitbesteed aan een bewerker (in de AVG ‘verwerker’ genoemd)? Beoordeel dan of de overeengekomen maatregelen in bestaande contracten met uw bewerkers nog steeds toereikend zijn en voldoen aan de vereisten in de AVG. Zo niet, breng dan tijdig noodzakelijke wijzigingen aan.

Stap 9: Leidende toezichthouder

Heeft uw organisatie vestigingen in meerdere EU-lidstaten? Of hebben uw gegevensverwerkingen in meerdere lidstaten impact? Dan hoeft u onder de AVG nog maar met één privacytoezichthouder zaken te doen. Dit wordt de leidende toezichthouder genoemd. Geldt dit voor uw organisatie, bepaal dan onder welke privacytoezichthouder u valt.

Stap 10: Toestemming

Uw gegevensverwerking kan gebaseerd zijn op toestemming van de betrokkenen. De AVG stelt strengere eisen aan toestemming. Evalueer daarom de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert. Pas deze wijze indien nodig aan. Nieuw is dat u moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming van mensen heeft gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. En dat het voor mensen net zo makkelijk moet zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

Kleineondernemersregeling

Voor kleine ondernemers zoals ZZP’ers is er een verlaging van de btw mogelijk volgens de zogeheten kleineondernemersregeling (KOR). Als u in één jaar minder dan € 1883,- aan btw zou moeten afdragen komt u in aanmerking voor vermindering van omzetbelasting. U kunt dan gebruik maken van de Kleineondernemersregeling (KOR).

Drie voorwaarden

Waaraan u moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de kleine Ondernemers regeling:

 1. U bent een natuurlijk persoon of een combinatie van natuurlijke personen. Hiermee wordt bedoeld uw rechtsvorm. De meeste ZZP’ers hebben een eenmanszaak of een VOF. Voor een BV als rechtsvorm is de Kleine Ondernemersregeling niet van toepassing. Ook niet als een van de maten in een maatschap een BV is.
 2. U dient te voldoen aan de administratieve verplichtingen voor de btw. Dat wil zeggen dat u de btw wel moet kunnen verantwoorden in uw boekhouding en dat u tijdig btw aangiften instuurt naar de Belastingdienst.
 3. Het totaal aan af te dragen btw moet minder zijn dan € 1883,-. (Af te dragen is het verschil tussen de btw over de verkoop en de btw over de inkoop)

Er zijn drie verschillende bedragen die belangrijk zijn voor de kleine ondernemersregeling BTW:

 1. Als u na aftrek van voorbelasting meer dan € 1.883 op jaarbasis aan btw moet betalen dan krijgt u jammer genoeg geen enkel voordeel op het door u te betalen bedrag aan btw.
 2. Als u € 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345 aan btw moet afdragen, dan kunt een vermindering van te betalen btw krijgen van 2,5 maal € 1.883 min het bedrag dat u aan btw moet betalen.
 3. Als u minder dan € 1.345 aan btw hoeft te betalen dan is de vermindering gelijk aan het bedrag dat u moet betalen. Kortom, u hoeft dus geen btw af te dragen.

Verrekenen met aangifte

Indien u van te voren al weet dat u in aanmerking komt voor de Kleine Ondernemers Regeling dan kunt u dit bij de driemaandelijkse aangifte al in mindering brengen. U kunt dit ook achteraf met de btw-aangifte van het laatste kwartaal doen. In het laatste geval weet u zeker dat u het helemaal goed doet, zonder een schatting te hoeven maken.
Indien u geen- of minder dan € 1345,- btw hoeft af te dragen, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om geen aangifte meer te hoeven doen. Wel dient u uw facturen te bewaren voor eventuele controle.

Let op!
Wanneer u uw ‘Aangifte inkomstenbelasting’ invult, moet u uw voordeel als gevolg van de belastingvermindering voor kleine ondernemers bij uw winst optellen. Voor meer informatie over de Kleine ondernemersregeling btw kunt u via onderstaande link een brochure van de Belastingdienst downloaden.

Kleineondernemersregeling

Belastingtips voor zelfstandigen

Zorg er met deze belastingtips voor zzp’ers voor dat je geen stuiver laat liggen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Voor professioneel advies op maat bent u natuurlijk van harte welkom op ons kantoor in Veldhoven. De onderstaande tips kunnen echter wel inzicht geven in waar u recht op heeft en o.a. aan moet denken bij het indienen van uw jaarlijkse aangifte.

Wat voor ondernemer ben ik?

Eerst de belangrijkste vraag: hoe word je als zzp’er aangemerkt door de Belastingdienst? De Belastingdienst maakt onderscheid tussen drie inkomensbronnen, namelijk winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden.

Voldoe je aan de eisen van de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting, dan moet het inkomen worden opgegeven als winst uit onderneming en kan een ondernemer dus profiteren van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek.

Eén van die eisen, maar er zijn er meer, is dat je per jaar minstens 1.225 uren aan je onderneming besteedt. Het is dus belangrijk om bijvoorbeeld periodiek de urenregistratie bij te houden.

Ondernemersaftrek

De meeste ondernemers kennen ze wel: de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en voldoe je aan het urencriterium, dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek van 7.280 euro.

Ook hebben startende ondernemers (met ondernemingen jonger dan vijf jaar) recht op de startersaftrek van 2.123 euro. Binnen die vijf jaar mag de startersaftrek drie keer worden toegepast. Deze bedragen mag je aftrekken van de winst.

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Stel dat jouw winst te laag is om volledig gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek van 7.280 euro. Dan mag het overige bedrag in de volgende negen jaar alsnog van de winst worden afgetrokken. Een ondernemer moet wel blijven voldoen aan de eisen voor de zelfstandigenaftrek (ondernemerschap en het urencriterium).

De Belastingdienst geeft hier een rekenvoorbeeld.

Mkb-winstvrijstelling

Voldoe je aan alle vorige voorwaarden, dan is er nóg een extra fiscaal voordeel: de mkb-winstvrijstelling. Ondernemers kunnen tussen 2015 en 2017 een percentage van 14 procent aftrekken van de winst, na het aftrekken van de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek plus eventuele startersaftrek).

Fiscale oudedagsreserve

De Belastingdienst staat ondernemers toe een bedrag opzij te zetten voor het pensioen. Over dat bedrag hoef je geen belasting te betalen totdat je het jezelf uitkeert bij de pensioenleeftijd.

Uiteindelijk moet er dus nog wel belasting over worden betaald, maar voordeel is dat je tot die tijd de beschikking over het geld hebt. Zo kun je het wegzetten op bijvoorbeeld een spaarrekening en rente ontvangen. Over 2017 mag je 9,8 procent van de winst opzij zetten voor de oudedagsreserve met een maximum van 8.946 euro.

Let wel op: Stop je met de onderneming, dan wordt de oudedagsreserve opgeheven en opgeteld bij de winst.

Lees meer bij de Belastingdienst.

Meewerkaftrek (wanneer jouw partner meewerkt)

Als jouw fiscale partner meewerkt in de onderneming, maar hier geen of weinig vergoeding voor krijgt, kan er gebruik worden gemaakt van de meewerkaftrek. Dit is een percentage dat van de winst mag worden afgetrokken, afhankelijk van de winst.

Voorwaarde is dat er voldaan wordt aan het urencriterium en dat de partner aannemelijk kan maken minstens 525 uur voor de onderneming te hebben gewerkt en hiervoor minder dan 5.000 euro vergoeding heeft gekregen.

De aftrek is geen inkomen voor je partner en er hoeft daarom ook geen verdere belasting over te worden betaald.

Lees meer op de site van de Belastingdienst.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeringen in bedrijfsmiddelen kunnen voor een extra fiscale aftrek zorgen, los van de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen af te schrijven. Ondernemers moeten dan minstens 2.301 euro investeren. Dan kan het gaan om bijvoorbeeld laptops. Een investering moet wel minstens 450 euro bedragen, exclusief btw. Kun je de btw niet terugvragen, dan gaat het om 450 euro, inclusief btw.

Voor de meeste zzp’ers zal het tarief van 2.301 euro tot 56.192 euro gelden van 28 procent.

Bekijk de specifieke tarieven bij de Belastingdienst.

De zes belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers

Als ondernemer kun je ze missen als kiespijn: onverwachte kosten door schade, juridische problemen of geschillen. Met een goede verzekering is dit vaak te voorkomen.Maar welke verzekeringen zijn nu echt relevant voor jou? Dit zijn de zes belangrijkste verzekeringen voor zelfstandige ondernemers.

1. Arbeidsongeschiktheid (AOV)

Ook als zzp’er kun je arbeidsongeschikt raken door een ongeval, ziekte of zelfs stress. Je inkomsten vallen dan weg. Een financiële buffer zoals een spaarrekening kan als overbrugging fungeren, maar wat als het langer duurt en de financiële druk toeneemt?

Het klopt dat een AOV niet goedkoop is, maar de zekerheid van een maandelijkse uitkering tot aan jouw AOW-leeftijd is veel waard. Je bepaalt zelf de hoogte van de uitkering. Meestal is dat 80 procent van je gemiddelde inkomen.

2. Bedrijfsaansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak of vof ben je hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten die je maakt met je onderneming. Schuldeisers kunnen daardoor aanspraak maken op jouw privévermogen. Voorkom dat je persoonlijk failliet gaat en sluit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

Zeker als er een kans is op een ongeluk op de werkvloer of schade aan bezittingen van een klant of eindgebruiker. Je kunt jouw aansprakelijkheid uiteraard ook beperken door van tevoren algemene voorwaarden op te stellen.

3. Beroepsaansprakelijkheid

Je zult maar een verkeerd advies aan een klant hebben gegeven of een andere beoordelingsfout hebben gemaakt. Dan is het goed om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Zeker als je een adviesfunctie hebt zoals accountant. Je bent dan gedekt tegen eventuele schadeclaims.

4. Rechtsbijstand

Ontevredenheid kan leiden tot conflicten met klanten, leveranciers en zelfs personeel. Kom je er samen niet uit? Waag je dan niet zelf aan juridisch getouwtrek. Een rechtsbijstandverzekering dekt juridisch advies, advocaat- en deurwaarders- en proceskosten.

5. Bedrijfsschade

Brand of een grote inbraak kunnen jouw bedrijf hard treffen. Om niet alles kwijt te raken, is het raadzaam om een goederen- en inventarisverzekering af te sluiten. Alleen is dat meestal niet voldoende. Dit vergoedt namelijk niet de kosten die ontstaan als je bedrijf tijdelijk niet operationeel kan zijn. Daarvoor is een bedrijfsschadeverzekering nodig.

De doorlopende personeelskosten en eventuele omzet die je misloopt worden zo gecompenseerd. Je hebt dan de tijd om je te richten op de herstart van jouw bedrijf.

6. Pensioen

Gepassioneerde ondernemers werken meestal tot ver na hun 67-jarige leeftijd door. Maar het houdt toch een keer op. Je hebt dan geen inkomsten uit je onderneming meer. En een AOW-uitkering is vaak niet voldoende.

Met een goede pensioenverzekering vul je je AOW aan. Wil je straks voldoende gespaard hebben? Dan moet jij je eigenlijk nu al laten adviseren over een passende pensioenvoorziening. Het zou jammer zijn als je na jaren van hard werken plotseling krap bij kas zit.

Bron: nu.nl

Hoe regel ik uitstel aangifte 2016 voor ondernemers

Het kan heel gemakkelijk en volledig gratis! Dat regelt u namelijk online in Mijn Belastingdienst.

Dat doet u zo:

Ga naar het tabblad ‘Inkomstenbelasting’ en kies voor ‘Belastingjaar 2016’. Klik onder ‘Ik wil’ op ‘uitstel voor mijn aangifte inkomstenbelasting aanvragen’. Vink aan dat u uitstel wilt en stuur het formulier in.

Vraag het wel aan vóór 1 mei 2017

U krijgt dan uitstel tot 1 september 2017. Woensdag 31 augustus is dus de állerlaatste dag dat u aangifte kunt doen.

Nadat u om uitstel hebt gevraagd, sturen we u binnen 3 weken een brief met de bevestiging.

U kunt ook uw vertrouwde boekhouder om hulp vragen.

Twee dagen kwijt aan administratie

Fins software bedrijf Basware heeft op basis van een onderzoek onder eigenaren en werknemers Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Zweden, Duitsland, België en Nederland vastgesteld dat een gemiddelde ondernemer 2  volle werkdagen per maand kwijt is aan zijn/haar administratie.
bron: nu.nl

Des te meer redenen om uw administratie voor een vast bedrag per maand uit te besteden. Verzorgen van aangiftes en deskundig advies krijgt u cadeau.


 

Wanneer heb ik recht op de startersaftrek?

Als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U hebt recht op de zelfstandigenaftrek.
  Weet u dat niet zeker? Lees dan: Wanneer heb ik recht op de zelfstandigenaftrek?
 • U hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer gebruikt.
 • U was de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, hangt helemaal af van uw situatie. En die kan veranderen. Doe dus regelmatig de OndernemersCheck. Bijvoorbeeld ieder jaar voor u aangifte inkomstenbelasting doet.

Hoeveel kan ik als starter aftrekken?

In 2016: € 2.123.
In 2017: ook € 2.123.

Hoe vraag ik de aftrek aan?

Startersaftrek is een onderdeel van ‘Ondernemersaftrek’. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan deze in de aangifte worden opgenomen.
bron: belastingdienst.nl


 

Wat moet ik als ondernemer opnemen in mijn administratie?

Alle gegevens over uw onderneming.

Bijvoorbeeld:

 • alle contante uitgaven en ontvangsten (kasadministratie)
 • alle ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen (in- en verkoopadministratie)
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
 • agenda’s en afsprakenboeken
 • correspondentie
 • gegevensbestanden en de bijbehorende software

Administratie op papier of digitaal bewaren?

U bewaart alle gegevens in de originele vorm.

Dus krijgt u een factuur op papier, dan bewaart u die papieren factuur. Komt een factuur digitaal binnen, dan bewaart u die digitale factuur.

Natuurlijk mag u de originele gegevens daarnaast  ook in een andere vorm bewaren. U kunt alle papieren gegevens digitaliseren of alle digitale gegevens printen.

Wilt u uw gegevens anders bewaren dan in de originele vorm? Stuur dan een brief met uw verzoek hiervoor naar uw belastingkantoor.
bron: belastingdienst.nl


 

Fiscus in het gelijk in zaak buitenlandse bankrekeningen

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vorige week uitspraken van de rechtbank bevestigd in twee zaken waar met spoed hoger beroep was ingesteld. Uit de uitspraken volgt dat belastingplichtigen verplicht zijn om aan de Belastingdienst informatie te geven over buitenlandse bankrekeningen.

Belastingplichtigen zijn verplicht vragen van de inspecteur te beantwoorden zonder dat ze daar eenzijdig voorwaarden aan kunnen verbinden. Daarnaast is nog eens vastgesteld dat de civiele rechter bevoegd is om een oordeel te geven over de afdwingbaarheid van verzoeken om informatie door de Belastingdienst.