Kleineondernemingsregeling vanaf 01.01.2020

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in. In plaats van korting op de btw, kunt u vanaf 2020 kiezen voor een vrijstelling voor de btw. Tenminste, als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

 • U bent btw-ondernemer.
 • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of u hebt hier een vaste inrichting.
 • Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Koopt u in 2019 zonnepanelen? Meld u aan met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Vanaf 1 januari 2020 maakt u dan automatisch gebruik van de nieuwe KOR. 

Koopt u zonnepanelen op 1 januari 2020 of daarna? Houd dan de website van Belastingdienst in de gaten voor meer informatie.

Gevolgen als u deelneemt aan de KOR

 • U berekent geen btw aan uw klanten. U draagt dus ook geen btw af.
 • U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen niet af. In sommige gevallen moet u de btw die u eerder hebt afgetrokken herzien.
 • U vermeldt geen btw op uw facturen. U hoeft zelfs helemaal geen facturen te versturen voor de btw. Maar als u dat zelf wilt, of als uw klanten daarom vragen, kunt u dat wel doen.
 • U doet geen btw-aangifte meer. Behalve in een aantal gevallen. Op belastingdienst.nl/kor (link opent een nieuw venster) leest u daar meer over.
 • U doet mee aan de KOR voor een periode van ten minste 3 jaar. Of tot uw omzet boven de € 20.000 komt in 1 kalenderjaar. U kunt uw deelname dus niet tussentijds beëindigen omdat u bijvoorbeeld een grote investering wil doen.
 • Op het moment dat uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u dat meteen aan ons doorgeven. Want vanaf die datum gaat u weer btw-aangiftes doen omdat de KOR vervalt.

Let op!
Doet u automatisch mee aan de KOR omdat u op 31 december 2019 ontheffing had van uw administratieve verplichtingen? Dan kunt u uw deelname op ieder moment beëindigen.Gevolgen als u niet deelneemt aan de KOR

 • U berekent wel btw aan uw klanten over prestaties die met btw zijn belast. U draagt deze btw ook af.
 • Hebt u zakelijke investeringen gedaan of zakelijke kosten gemaakt? Dan kunt u de btw aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet. 
  Lees meer over Btw aftrekken (link opent in een nieuw venster)
 • U stuurt facturen naar uw klanten als u daartoe verplicht bent. 
  Lees meer over Factureren (link opent in een nieuw venster)
 • U doet btw-aangifte.
 • Wilt u op een later tijdstip toch deelnemen aan de KOR? Dat kan als u op dat moment in Nederland bent gevestigd, en niet meer dan € 20.000 omzet hebt in 1 kalenderjaar.

Meer informatie en voorbeelden
Op onze website vindt u meer informatie over de KOR. U vindt daar ook voorbeelden hoe deze regeling in de praktijk werkt voor verschillende beroepsgroepen en in verschillende situaties. Ga daarvoor naar belastingdienst.nl/kor (link opent een nieuw venster)

Weet u al zeker dat u wilt deelnemen aan de KOR? Dan kunt u zich meteen aanmelden.

Twijfelt u of deelname aan de nieuwe KOR voor u interessant is? Dan kunnen verschillende overwegingen een rol spelen.

Krijgt u door de KOR minder administratieve verplichtingen?

Deelname aan de nieuwe KOR vermindert uw administratieve verplichtingen voor de btw. U hoeft geen facturen meer te sturen aan uw klanten. U doet ook geen btw-aangifte meer.

In een aantal gevallen moet u toch incidentele aangifte doen voor de btw.

Betaalt u nu ieder jaar btw, na aftrek van de voorbelasting?

Bij deelname aan de nieuwe KOR berekent u niet langer btw aan uw klanten. U trekt de btw over uw zakelijke kosten en investeringen ook niet af. Of dit voor u financieel voordelig is, hangt af van uw situatie. Moet u jaarlijks btw betalen? Dan is deelname aan de KOR voor u misschien interessant. Krijgt u jaarlijks btw terug? Of bent u van plan om de komende tijd veel investeringen te doen? Dan kan dat een overweging zijn om (nog) niet aan de nieuwe KOR deel te nemen.

De nieuwe KOR vervangt vanaf 2020 de huidige kleineondernemersregeling. Daarmee vervalt ook de korting op de btw.  Die neemt u dus niet mee bij uw berekening.  

Kunnen uw klanten de btw aftrekken die u aan hen berekent?

Kunnen uw klanten btw aftrekken? Dan verhoogt de btw op een factuur de prijs voor hen niet. Kunnen zij de btw niet aftrekken? Dan verhoogt deze btw de prijs voor uw klanten. Zij hebben er dus misschien voordeel bij als u deelneemt aan de vrijstelling. Dat kan een reden zijn voor u om deel te nemen.

Kunt u door de KOR op kosten besparen?

Krijgt u jaarlijks btw terug, na aftrek van de voorbelasting? Of kunnen uw klanten de door u berekende btw aftrekken? Dan lijkt deelname aan de nieuwe KOR in eerste instantie misschien financieel nadelig. U moet bij het maken van uw keuze daarom ook rekening houden met eventuele besparingen op andere kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten die u maakt voor hulp bij het doen van uw administratie, zoals het invullen van uw btw-aangiftes. 

Hebt u een sterk wisselende omzet?

Het kan zijn dat u te maken hebt met een sterk wisselende omzet, die het ene jaar onder de drempel van €20.000 zit en het andere jaar erboven. Dan is deelname op  sommige momenten misschien wel mogelijk. Maar waarschijnlijk niet wenselijk. Zodra uw omzet in 1 kalenderjaar namelijk boven de €20.000 komt, vervalt de KOR en kunt u 3 jaar lang niet meer meedoen. U kunt dus niet per jaar beslissen of u wel of niet mee gaat doen.