Kleineondernemersregeling

Voor kleine ondernemers zoals ZZP’ers is er een verlaging van de btw mogelijk volgens de zogeheten kleineondernemersregeling (KOR). Als u in één jaar minder dan € 1883,- aan btw zou moeten afdragen komt u in aanmerking voor vermindering van omzetbelasting. U kunt dan gebruik maken van de Kleineondernemersregeling (KOR).

Drie voorwaarden

Waaraan u moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de kleine Ondernemers regeling:

  1. U bent een natuurlijk persoon of een combinatie van natuurlijke personen. Hiermee wordt bedoeld uw rechtsvorm. De meeste ZZP’ers hebben een eenmanszaak of een VOF. Voor een BV als rechtsvorm is de Kleine Ondernemersregeling niet van toepassing. Ook niet als een van de maten in een maatschap een BV is.
  2. U dient te voldoen aan de administratieve verplichtingen voor de btw. Dat wil zeggen dat u de btw wel moet kunnen verantwoorden in uw boekhouding en dat u tijdig btw aangiften instuurt naar de Belastingdienst.
  3. Het totaal aan af te dragen btw moet minder zijn dan € 1883,-. (Af te dragen is het verschil tussen de btw over de verkoop en de btw over de inkoop)

Er zijn drie verschillende bedragen die belangrijk zijn voor de kleine ondernemersregeling BTW:

  1. Als u na aftrek van voorbelasting meer dan € 1.883 op jaarbasis aan btw moet betalen dan krijgt u jammer genoeg geen enkel voordeel op het door u te betalen bedrag aan btw.
  2. Als u € 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345 aan btw moet afdragen, dan kunt een vermindering van te betalen btw krijgen van 2,5 maal € 1.883 min het bedrag dat u aan btw moet betalen.
  3. Als u minder dan € 1.345 aan btw hoeft te betalen dan is de vermindering gelijk aan het bedrag dat u moet betalen. Kortom, u hoeft dus geen btw af te dragen.

Verrekenen met aangifte

Indien u van te voren al weet dat u in aanmerking komt voor de Kleine Ondernemers Regeling dan kunt u dit bij de driemaandelijkse aangifte al in mindering brengen. U kunt dit ook achteraf met de btw-aangifte van het laatste kwartaal doen. In het laatste geval weet u zeker dat u het helemaal goed doet, zonder een schatting te hoeven maken.
Indien u geen- of minder dan € 1345,- btw hoeft af te dragen, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om geen aangifte meer te hoeven doen. Wel dient u uw facturen te bewaren voor eventuele controle.

Let op!
Wanneer u uw ‘Aangifte inkomstenbelasting’ invult, moet u uw voordeel als gevolg van de belastingvermindering voor kleine ondernemers bij uw winst optellen. Voor meer informatie over de Kleine ondernemersregeling btw kunt u via onderstaande link een brochure van de Belastingdienst downloaden.

Kleineondernemersregeling