Fiscus in het gelijk in zaak buitenlandse bankrekeningen

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vorige week uitspraken van de rechtbank bevestigd in twee zaken waar met spoed hoger beroep was ingesteld. Uit de uitspraken volgt dat belastingplichtigen verplicht zijn om aan de Belastingdienst informatie te geven over buitenlandse bankrekeningen.

Belastingplichtigen zijn verplicht vragen van de inspecteur te beantwoorden zonder dat ze daar eenzijdig voorwaarden aan kunnen verbinden. Daarnaast is nog eens vastgesteld dat de civiele rechter bevoegd is om een oordeel te geven over de afdwingbaarheid van verzoeken om informatie door de Belastingdienst.