Disclaimer

Nederlands:

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Tax Supply en al haar merken zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Tax Supply geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Tax Supply u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Tax Supply u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

English:

All e-mail messages (including attachments) are given in good faith by Tax Supply and its brands. Tax Supply cannot assume any responsibility for the accuracy or reliability of the information contained in these message (including attachments), nor shall the information be construed as constituting any obligation on the part of Tax Supply. The information contained in messages (with attachments) from Tax Supply may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver named. If you are not the intended recipient, you are requested by Tax Supply to delete the message (with attachments) without opening it and you are notified by Tax Supply that any disclosure, copying or distribution of the information contained in the message (with attachments) is strictly prohibited and unlawful.