Belastingtips voor zelfstandigen

Zorg er met deze belastingtips voor zzp’ers voor dat je geen stuiver laat liggen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Voor professioneel advies op maat bent u natuurlijk van harte welkom op ons kantoor in Veldhoven. De onderstaande tips kunnen echter wel inzicht geven in waar u recht op heeft en o.a. aan moet denken bij het indienen van uw jaarlijkse aangifte.

Wat voor ondernemer ben ik?

Eerst de belangrijkste vraag: hoe word je als zzp’er aangemerkt door de Belastingdienst? De Belastingdienst maakt onderscheid tussen drie inkomensbronnen, namelijk winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden.

Voldoe je aan de eisen van de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting, dan moet het inkomen worden opgegeven als winst uit onderneming en kan een ondernemer dus profiteren van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek.

Eén van die eisen, maar er zijn er meer, is dat je per jaar minstens 1.225 uren aan je onderneming besteedt. Het is dus belangrijk om bijvoorbeeld periodiek de urenregistratie bij te houden.

Ondernemersaftrek

De meeste ondernemers kennen ze wel: de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en voldoe je aan het urencriterium, dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek van 7.280 euro.

Ook hebben startende ondernemers (met ondernemingen jonger dan vijf jaar) recht op de startersaftrek van 2.123 euro. Binnen die vijf jaar mag de startersaftrek drie keer worden toegepast. Deze bedragen mag je aftrekken van de winst.

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Stel dat jouw winst te laag is om volledig gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek van 7.280 euro. Dan mag het overige bedrag in de volgende negen jaar alsnog van de winst worden afgetrokken. Een ondernemer moet wel blijven voldoen aan de eisen voor de zelfstandigenaftrek (ondernemerschap en het urencriterium).

De Belastingdienst geeft hier een rekenvoorbeeld.

Mkb-winstvrijstelling

Voldoe je aan alle vorige voorwaarden, dan is er nóg een extra fiscaal voordeel: de mkb-winstvrijstelling. Ondernemers kunnen tussen 2015 en 2017 een percentage van 14 procent aftrekken van de winst, na het aftrekken van de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek plus eventuele startersaftrek).

Fiscale oudedagsreserve

De Belastingdienst staat ondernemers toe een bedrag opzij te zetten voor het pensioen. Over dat bedrag hoef je geen belasting te betalen totdat je het jezelf uitkeert bij de pensioenleeftijd.

Uiteindelijk moet er dus nog wel belasting over worden betaald, maar voordeel is dat je tot die tijd de beschikking over het geld hebt. Zo kun je het wegzetten op bijvoorbeeld een spaarrekening en rente ontvangen. Over 2017 mag je 9,8 procent van de winst opzij zetten voor de oudedagsreserve met een maximum van 8.946 euro.

Let wel op: Stop je met de onderneming, dan wordt de oudedagsreserve opgeheven en opgeteld bij de winst.

Lees meer bij de Belastingdienst.

Meewerkaftrek (wanneer jouw partner meewerkt)

Als jouw fiscale partner meewerkt in de onderneming, maar hier geen of weinig vergoeding voor krijgt, kan er gebruik worden gemaakt van de meewerkaftrek. Dit is een percentage dat van de winst mag worden afgetrokken, afhankelijk van de winst.

Voorwaarde is dat er voldaan wordt aan het urencriterium en dat de partner aannemelijk kan maken minstens 525 uur voor de onderneming te hebben gewerkt en hiervoor minder dan 5.000 euro vergoeding heeft gekregen.

De aftrek is geen inkomen voor je partner en er hoeft daarom ook geen verdere belasting over te worden betaald.

Lees meer op de site van de Belastingdienst.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeringen in bedrijfsmiddelen kunnen voor een extra fiscale aftrek zorgen, los van de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen af te schrijven. Ondernemers moeten dan minstens 2.301 euro investeren. Dan kan het gaan om bijvoorbeeld laptops. Een investering moet wel minstens 450 euro bedragen, exclusief btw. Kun je de btw niet terugvragen, dan gaat het om 450 euro, inclusief btw.

Voor de meeste zzp’ers zal het tarief van 2.301 euro tot 56.192 euro gelden van 28 procent.

Bekijk de specifieke tarieven bij de Belastingdienst.