fbpx

Actie- en servicevoorwaarden

Carnavalsactie 11.11.2021

 

(1) De actie

De actie is een uniek aanbod van Tax Supply Bedrijfsadministraties BV (verder: Tax Supply), waarbij een in Nederland geregistreerde ondernemer (alle rechtsvormen) aan mee kan doen. Via deze actie kan de ondernemer laagdrempelig de samenwerking met een boekhouder ervaren.

Gezien de (mogelijke) complexiteit zijn ondernemingen met volgende activiteiten bij voorbaat van deze actie uitgesloten:
– Horecabedrijven
– Retail (fysieke winkels)
– Webshops
– Transportbedrijven

De actie loopt gedurende het carnavalsseizoen 21/22, dus van 11.11.2021 tot en met 01.03.2022. Dit is tevens de periode waarin de ondernemer voor deze actie kan aanmelden.

Om aan de actie mee te kunnen doen dient de ondernemer zich via de online actiepagina (https://taxsupply.nl/11_11/) aan te melden. Aanmelding via andere kanalen is niet mogelijk.

Tax Supply behoudt zich het recht om de actie per elk moment, zonder opgaaf van reden te staken en geen aanmeldingen (meer) te aanvaarden.

Tax Supply behoudt zich het recht een aanmelding, zonder opgaaf van reden te weigeren.

Algemene Voorwaarden van Tax Supply zijn altijd van toepassing.

Algemene Voorwaarden, Inkoopvoorwaarden en andere voorwaarden van de aanmeldende partij zijn nadrukkelijk uitgesloten.

 

(2) De diensten

De diensten dat Tax Supply levert zijn vergelijkbaar met de diensten die regulier bij volledige uitbesteding door Tax Supply worden geleverd. In dezen in ieder geval bestaande uit:
– Doorlopende samenwerking gedurende de ondersteuningsperiode
– Verlenen toegang tot administratiesoftware van Tax Supply
– Verzorging van administratie o.b.v. inkoop en verkoopstukken gedurende de ondersteuningsperiode
– Verzorging van omzetbelastingaangifte(s) over het 1e kwartaal 2022 (indien van toepassing, incl. de ICL/ICP lijst)

De ondersteuningsperiode is 01.01.2022 tot en met 31.03.2022 (het 1e kwartaal 2022). Verwerking van stukken heeft betrekking op stukken met aankoop/verkoopdatum in de genoemde periode.

De ondersteuningsperiode kan in overleg met terugwerkende kracht per 01.10.2021 ingaan. In alle gevallen eindigt deze rechtswege op 01.04.2022. Tax Supply verwerkt geen stukken van voor of na de ondersteuningsperiode. Wel wordt de aangifte omzetbelasting na de ondersteuningsperiode, in april, verzorgd.

De verplichtingen tijdens de samenwerking (tenzij anders afgesproken) zijn als volgt:
– De ondernemer factureert vanuit de door Tax Supply verschafte software (extern verzonden facturen vallen in beginsel niet binnen de ondersteuning)
– De ondernemer levert zijn inkoopstukken via de software aan (upload, via mobiele app of via de aan de administratie gekoppelde mailadres)
– Tax Supply verwerkt de stukken, dat is inclusief deskundige beoordeling en plaatsing
– Tax Supply stelt de btw aangifte op basis van de ontvangen stukken op
– Tax Supply stuurt de aangifte op naar de belastingdienst en koppelt achteraf de resultaten (incl. betaalgegevens indien van toepassing) terug aan de ondernemer

Gaat de samenwerking na 01.04.2022 door, er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen getekend, dan neemt Tax Supply ook voorgaande resultaten middels rapportages op in de administratie. Op basis van gebruikelijke implementatie.

 

(3) Uitsluitingen

Zoals onder (1) aangegeven, zijn bedrijven met volgende activiteiten uitgesloten:
– Horecabedrijven
– Retail (fysieke winkels)
– Webshops
– Transportbedrijven

Het aanbod betreft uitsluitend de verwerking van stukken en opstellen en verzenden van aangiftes omzetbelasting. Consult, werkzaamheden en aangiftes anders dan onder (1) en (2) beschreven, vallen niet onder de ondersteuning. Er kunnen wel aanvullende afspraken worden gemaakt rondom aanvullende werkzaamheden.

Bestaande relaties van Tax Supply (klanten, voormalige klanten en familieleden daarvan) zijn van deze actie uitgesloten.

 

(4) Samenwerking na proefperiode voortzetten

De samenwerking stopt vanzelf op 01.04.2022.

Tax Supply stuurt medio maart 2022 een overeenkomst op basis van de berekening(en) die tijdens aanmelding zijn gemaakt. Door deze binnen termijn te accepteren, kan de samenwerking verder worden voortgezet. Ondernemer gaat dan per 01.04.2022 een betaalplicht aan.

Tax Supply behoudt zich het recht om e.v.t. maandbedrag in de overeenkomst aan te passen als op basis van gegevens 1e kwartaal (actieperiode) blijkt dat een ander vorm van ondersteuning nodig is. Dit gebeurt altijd in overleg.

 

(5) Toch afscheid?

Tax Supply streeft naar 100% tevredenheid. Heb je gebruikgemaakt van deze actie, maar ben je (de ondernemer) toch ontevreden of wil om andere reden de samenwerking niet verder voortzetten, dan kan dat gewoon.

Liefst horen wij natuurlijk graag waarom je het besluit hebt genomen zodat wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Maar je bent niet verplicht om feedback te geven.

Wil je na 01.04.2022 de samenwerking niet voortzetten? Geef het aan. Is dat een stap te ver, dan kun je de toegestuurde overeenkomst, zoals bij (4) aangegeven, weigeren of negeren.

Als de samenwerking na 01.04.2022 niet wordt voorgezet omdat de voorgestelde overeenkomst is geweigerd, zal Tax Supply de verwerkte gegevens voor je samenstellen en elektronisch aan je overdragen. Dit pakket bestaat uit het volgende:
– Winstenverliesrekening over de periode van samenwerking
– Saldibalans
– Grootboekoverzicht
– Kopie omzetbelastingaangifte(s)
– Autitfile (.xaf)

Met deze rapportages en bestanden kun je de door ons verwerkte gegevens makkelijk in je eigen boekhouding implementeren, of doorsturen naar je nieuwe dienstverlener. Zo kan de administratie 2022 verder worden voortgezet.