Belastingtips voor zelfstandigen

Zorg er met deze belastingtips voor zzp’ers voor dat je geen stuiver laat liggen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Voor professioneel advies op maat bent u natuurlijk van harte welkom op ons kantoor in Veldhoven. De onderstaande tips kunnen echter wel inzicht geven in waar u recht op heeft en o.a. aan moet denken bij het indienen van uw jaarlijkse aangifte.

Wat voor ondernemer ben ik?

Eerst de belangrijkste vraag: hoe word je als zzp’er aangemerkt door de Belastingdienst? De Belastingdienst maakt onderscheid tussen drie inkomensbronnen, namelijk winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden.

Voldoe je aan de eisen van de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting, dan moet het inkomen worden opgegeven als winst uit onderneming en kan een ondernemer dus profiteren van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek.

Eén van die eisen, maar er zijn er meer, is dat je per jaar minstens 1.225 uren aan je onderneming besteedt. Het is dus belangrijk om bijvoorbeeld periodiek de urenregistratie bij te houden.

Ondernemersaftrek

De meeste ondernemers kennen ze wel: de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en voldoe je aan het urencriterium, dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek van 7.280 euro.

Ook hebben startende ondernemers (met ondernemingen jonger dan vijf jaar) recht op de startersaftrek van 2.123 euro. Binnen die vijf jaar mag de startersaftrek drie keer worden toegepast. Deze bedragen mag je aftrekken van de winst.

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Stel dat jouw winst te laag is om volledig gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek van 7.280 euro. Dan mag het overige bedrag in de volgende negen jaar alsnog van de winst worden afgetrokken. Een ondernemer moet wel blijven voldoen aan de eisen voor de zelfstandigenaftrek (ondernemerschap en het urencriterium).

De Belastingdienst geeft hier een rekenvoorbeeld.

Mkb-winstvrijstelling

Voldoe je aan alle vorige voorwaarden, dan is er nóg een extra fiscaal voordeel: de mkb-winstvrijstelling. Ondernemers kunnen tussen 2015 en 2017 een percentage van 14 procent aftrekken van de winst, na het aftrekken van de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek plus eventuele startersaftrek).

Fiscale oudedagsreserve

De Belastingdienst staat ondernemers toe een bedrag opzij te zetten voor het pensioen. Over dat bedrag hoef je geen belasting te betalen totdat je het jezelf uitkeert bij de pensioenleeftijd.

Uiteindelijk moet er dus nog wel belasting over worden betaald, maar voordeel is dat je tot die tijd de beschikking over het geld hebt. Zo kun je het wegzetten op bijvoorbeeld een spaarrekening en rente ontvangen. Over 2017 mag je 9,8 procent van de winst opzij zetten voor de oudedagsreserve met een maximum van 8.946 euro.

Let wel op: Stop je met de onderneming, dan wordt de oudedagsreserve opgeheven en opgeteld bij de winst.

Lees meer bij de Belastingdienst.

Meewerkaftrek (wanneer jouw partner meewerkt)

Als jouw fiscale partner meewerkt in de onderneming, maar hier geen of weinig vergoeding voor krijgt, kan er gebruik worden gemaakt van de meewerkaftrek. Dit is een percentage dat van de winst mag worden afgetrokken, afhankelijk van de winst.

Voorwaarde is dat er voldaan wordt aan het urencriterium en dat de partner aannemelijk kan maken minstens 525 uur voor de onderneming te hebben gewerkt en hiervoor minder dan 5.000 euro vergoeding heeft gekregen.

De aftrek is geen inkomen voor je partner en er hoeft daarom ook geen verdere belasting over te worden betaald.

Lees meer op de site van de Belastingdienst.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeringen in bedrijfsmiddelen kunnen voor een extra fiscale aftrek zorgen, los van de mogelijkheid om bedrijfsmiddelen af te schrijven. Ondernemers moeten dan minstens 2.301 euro investeren. Dan kan het gaan om bijvoorbeeld laptops. Een investering moet wel minstens 450 euro bedragen, exclusief btw. Kun je de btw niet terugvragen, dan gaat het om 450 euro, inclusief btw.

Voor de meeste zzp’ers zal het tarief van 2.301 euro tot 56.192 euro gelden van 28 procent.

Bekijk de specifieke tarieven bij de Belastingdienst.

De zes belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers

Als ondernemer kun je ze missen als kiespijn: onverwachte kosten door schade, juridische problemen of geschillen. Met een goede verzekering is dit vaak te voorkomen.Maar welke verzekeringen zijn nu echt relevant voor jou? Dit zijn de zes belangrijkste verzekeringen voor zelfstandige ondernemers.

1. Arbeidsongeschiktheid (AOV)

Ook als zzp’er kun je arbeidsongeschikt raken door een ongeval, ziekte of zelfs stress. Je inkomsten vallen dan weg. Een financiële buffer zoals een spaarrekening kan als overbrugging fungeren, maar wat als het langer duurt en de financiële druk toeneemt?

Het klopt dat een AOV niet goedkoop is, maar de zekerheid van een maandelijkse uitkering tot aan jouw AOW-leeftijd is veel waard. Je bepaalt zelf de hoogte van de uitkering. Meestal is dat 80 procent van je gemiddelde inkomen.

2. Bedrijfsaansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak of vof ben je hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten die je maakt met je onderneming. Schuldeisers kunnen daardoor aanspraak maken op jouw privévermogen. Voorkom dat je persoonlijk failliet gaat en sluit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

Zeker als er een kans is op een ongeluk op de werkvloer of schade aan bezittingen van een klant of eindgebruiker. Je kunt jouw aansprakelijkheid uiteraard ook beperken door van tevoren algemene voorwaarden op te stellen.

3. Beroepsaansprakelijkheid

Je zult maar een verkeerd advies aan een klant hebben gegeven of een andere beoordelingsfout hebben gemaakt. Dan is het goed om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Zeker als je een adviesfunctie hebt zoals accountant. Je bent dan gedekt tegen eventuele schadeclaims.

4. Rechtsbijstand

Ontevredenheid kan leiden tot conflicten met klanten, leveranciers en zelfs personeel. Kom je er samen niet uit? Waag je dan niet zelf aan juridisch getouwtrek. Een rechtsbijstandverzekering dekt juridisch advies, advocaat- en deurwaarders- en proceskosten.

5. Bedrijfsschade

Brand of een grote inbraak kunnen jouw bedrijf hard treffen. Om niet alles kwijt te raken, is het raadzaam om een goederen- en inventarisverzekering af te sluiten. Alleen is dat meestal niet voldoende. Dit vergoedt namelijk niet de kosten die ontstaan als je bedrijf tijdelijk niet operationeel kan zijn. Daarvoor is een bedrijfsschadeverzekering nodig.

De doorlopende personeelskosten en eventuele omzet die je misloopt worden zo gecompenseerd. Je hebt dan de tijd om je te richten op de herstart van jouw bedrijf.

6. Pensioen

Gepassioneerde ondernemers werken meestal tot ver na hun 67-jarige leeftijd door. Maar het houdt toch een keer op. Je hebt dan geen inkomsten uit je onderneming meer. En een AOW-uitkering is vaak niet voldoende.

Met een goede pensioenverzekering vul je je AOW aan. Wil je straks voldoende gespaard hebben? Dan moet jij je eigenlijk nu al laten adviseren over een passende pensioenvoorziening. Het zou jammer zijn als je na jaren van hard werken plotseling krap bij kas zit.

Bron: nu.nl

Hoe regel ik uitstel aangifte 2016 voor ondernemers

Het kan heel gemakkelijk en volledig gratis! Dat regelt u namelijk online in Mijn Belastingdienst.

Dat doet u zo:

Ga naar het tabblad ‘Inkomstenbelasting’ en kies voor ‘Belastingjaar 2016’. Klik onder ‘Ik wil’ op ‘uitstel voor mijn aangifte inkomstenbelasting aanvragen’. Vink aan dat u uitstel wilt en stuur het formulier in.

Vraag het wel aan vóór 1 mei 2017

U krijgt dan uitstel tot 1 september 2017. Woensdag 31 augustus is dus de állerlaatste dag dat u aangifte kunt doen.

Nadat u om uitstel hebt gevraagd, sturen we u binnen 3 weken een brief met de bevestiging.

U kunt ook uw vertrouwde boekhouder om hulp vragen.