Voorwaarden

Actievoorwaarden DM Taxi’s september 2018

 

Bepalingen

 1. De actie wordt gehouden door Tax Supply, merk van Concept Supply, gevestigd aan de Hurksestraat 19 – 3.11, te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister te Eindhoven onder het nummer 64386643.
 2. Deelnemer: taxiondernemer zonder personeel met als bedrijfsvorm een eenmanszaak.
 3. Geworven klant: een ander taxiondernemer zonder personeel met als bedrijfsvorm een eenmanszaak.
 4. De korting: korting wat een deelnemer ontvangt is ten hoogste van een jaar boekhoudkosten, mits de deelnemer 36 maanden een betalende klant van Tax Supply blijft.
 5. Deze actie is niet te combineren met andere kortingen of acties.
 6. De actiehouder (Tax Supply) behoud het recht zonder opgaaf van deren (potentiele) klanten te weigeren, dan wel andere prijzen voor te stellen dan in deze actie genoemd.
 7. Alle prijzen en bedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere toelagen overheidswege.
  .
  .

  .

  De Actie
  .

 8. Een taxiondernemer die reeds klant is bij Tax Supply, die ervoor zorgt dat een ander taxiondernemer voor een minimumperiode van 36 maanden klant wordt bij Tax Supply, zal een jaar (12 maanden) 100% korting op de diensten die in de overeenkomst worden genoemd verkrijgen. Alle andere diensten, die niet in de overeenkomst zijn genoemd, worden conform tarieven afgerekend (de korting geldt niet voor de diensten buiten de overeenkomst om).
 9. De geworven klant, mag als deelnemer aan deze actie een andere taxiondernemer werven. De mogelijk eerder afgesproken kortingen worden door deze actie vervangen. De bepalingen in deze voorwaarden zijn dan van kracht. De geworven klant wordt dan deelnemer conform deze voorwaarden.
 10. Beiden, zowel deelnemer als geworven klant, staat onder SBI-codering 4932 Vervoer per taxi geregistreerd en kunnen dit middels een kvk uittreksel aantonen.
 11. De ondernemers (deelnemer en de geworven klant) maken gebruik van elektronische administratie wat uit een taximeter voortvloeit.
 12. De ondernemers (deelnemer en de geworven klant) maken gebruik van een tank pas of een ander middel wat mogelijk maakt om in een keer meerdere tank transacties te verwerken. Er worden geen lossen tank bonnen aangeleverd. De losse bonnen die er worden aangeleverd, worden tegen de op dat moment geldende uurtarief van “verwerking stukken” behandeld. Alle uren worden op een kwartier naar boven afgerond.
 13. De actie loopt van 01.09.2018 tot en met 30.09.2018.
 14. Tax Supply behoudt zich het recht om de actie op elk gewest moment de actie te stoppen, zonder dat voorafgaand een aankondiging, bekendmaking of een opgaaf van reden is vereist.